ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arama

Cüneyt EREN
Arapça Sözlükleri Kullanma Usûlü , ss. 149-161
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ali Cüneyt EREN
Arapça Alfabetik Sözlüklerin Tanıtımı , ss. 129-151
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cüneyt EREN
Hikmetli Sözler Ve Manastırlı Mehmed Rıfat Efendi’nin Hikmet Hazineleri Adlı Eseri , ss. 163-170
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cüneyt EREN
Kur'an Meâllerinde Nahiv Algılamalarından Kaynaklanan Hatalar (Kehf Sûresi 38. Ayeti Bağlamında , ss. 51-67
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cüneyt EREN
IX. Asırdan Günümüze Eğitim Üzerine Notlar (İbn Sahnûn Ve Adâbu’l-Muallimîn Adlı Kitabı) , ss. 315-318
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cüneyt EREN
El-Vad'u fi'l-Hadîs ve Eseruhu fi't-Tefâsîr , ss. 209-221
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cüneyt EREN
Kur’an-ı Kerîm’de İstisnâ (Hûd Sûresi, 116. Ayet Örneği) , ss. 143-150
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cüneyt EREN
Kur’ân-ı Kerim ve Kitâb-I Mukaddes’te Şuayb Aleyhisselam , ss. 107-132
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cüneyt EREN
Menheciyyetu’l Bahs fi’t-Tefsîri’l- Mevdûi li’l-Kur’âni’l-Kerîm , ss. 321-322
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri