ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arama

Hasan DAM
Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Bunun Öğrencinin Öğrenmeye Katılımı, Fakülte ve Arkadaş İlişkileriyle Bağlantısı , ss. 179-195
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Nurettin GEMİCİ
Herausforderungen für eine islamische Religionspädagogik in der Türkei , ss. 109-125
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Yakup ÇOŞTU
İngiltere’deki Türk Camileri ve Entegrasyon Sürecine Sosyo-Kültürel Katkıları , ss. 35-52
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ferruh ÖZPİLAVCI
Nedensellik Bağlamında Ebü’l-Berekât El-Bağdâdî’nin Meşşâî Gelenek İçindeki Yeri , ss. 53-78
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Abdulvahid SEZEN
Dinsel Çatışmaların Değerlendirilmesi ve Çözüm Yolları , ss. 237-251
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Murat Yıldız
Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , ss. 103-131
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ahmet ALBAYRAK
Din Görevlilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri (Giresun Yöresi Örneği) , ss. 153-185
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Hayrettin ÖZTÜRK
Hamîdüddîn el-Ferâhî’nin Tefsîr Metodu ve Fil Sûresi Yorumu , ss. 123-146
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Huriye MARTI
İctihad ve Neo-Sufizm , ss. 253-272
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

İsmail HANOĞLU
İbn Sînâ Düşüncesinde İrfânî Kişilik Tasavvuru: Sabit Tabiatın Sabitlenmez Özü ve Yorumun Asliyyeti , ss. 161-170
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Harun Reşit DEMİREL
Müstakimzâde’nin “Bi Nukât Hadis-İ Erbain” İsimli Risalesinde Yer Alan Hadislerin Tetkiki , ss. 75-96
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Salih KESGİN
18-23 Ağustos 2008’de İstanbul’da Yapılan “Tarihte ve Günümüzde Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü” Konulu Kuran ve Tefsir Akademisi’nden Genel İzlenimler , ss. 313-329
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Abdulvahid SEZEN
Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Lisansüstü Tez-ler (1963–2008) Üzerine Bibliyoğrafik Bir Çalışma , ss. 147-178
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

H. Hüsnü KOYUNOĞLU
Para Vakıfları: Muhasebe Defterlerine Göre 17. Yüz-yıl İstanbul Uygulaması , ss. 253-304
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Abdulvahid SEZEN
Üniversite Öğrencilerinin Çanakkale Savaşlarıyla İlgili Bilişsel Algı ve Yorumlama Biçimleri , ss. 175-201
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Halil APAYDIN
Ruh Sağlığı - Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış , ss. 59-77
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Saffet Sancaklı
İbn Battâl (ö. 449/1057) Ve Buhârî Serhi , ss. 61-94
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Harun Reşit DEMİREL
Tavla İle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi , ss. 109-132
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Tahir ULUÇ
The Reflectıon Of The Wahdat Al-Wujud Doctrıne (The Oneness Of Beıng) In The Modern Turkısh Thought: Ahmed Avni Konuk And Hıs Fusûsu’l-Hikem Tercüme Ve Şerhi (Translatıon Of And Commentary On Fusûs Al-Hikam) , ss. 111-151
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Kadir POLATER
Abdullah Yusuf Ali’ye Göre Kur’ân’daki Zü’l-Karneyn Kıssası , ss. 95-121
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri