ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Paul Tıllıch’te Akıl-İman İlişkisi
(The Relationship Between Reason and Faith in Paul Tillich )

Yazar : Habib ŞENER    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : (18.cilt) 2
Sayfa : 39-61


Özet
İnsanı diğer varlıklardan ayıran yeti akıldır. Ayrıca insan inanma ihtiyacı olan bir varlıktır. Bundan dolayı düşünce tarihinde akıl ve iman hakkında farklı görüşler dile getirilmiştir. Rasyonalizm, dinî bilgi için aklı yeterli görürken; fideizm, dinî hakikatin akıl ile kavranılamayacağını öne sürmektedir. Bazıları da rasyonalizm ve fideizm arasında bir denge kurmaya çalışmıştır. İmanı insanın bütün varlığı ile ilgili bir nihaî kaygı olarak nitelendiren Paul Tillich, aklı iman için gerekli görmektedir. Ona göre, akıl ve imanın anlamı ve alanı doğru tespit edilirse bu ikisi arasında herhangi bir çatışma söz konusu olmayacaktır. Bu makalede yirminci yüzyılın en önemli varoluşçu filozoflarından olan Paul Tillich’in akıl ve iman hakkındaki görüşleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Tillich, Akıl, İman, İnanç, Nihaî Kaygı.

Abstract
The faculty that distinguishes human being from other creatures is a reason. In addition, human being is a creature that needs to belief. Therefore, different opinions about reason and faith are expressed in the history of thought. While rationalism seems reason enough for religious knowledge; fideism suggests that religious truth can not be conceived with reason. Others have tried to establish a balance between rationalism and fideism. Paul Tillich, who characterizes faith as an ultiamate concern about the whole being of human beings, sees it necessary for faith. According to him, if the meaning and field of reason and faith are determined correctly, there will be no conflict between them. In this article will examine Paul Tillich’s, one of the most important existentialist philosophers of the twentieth century, the views on reason and faith.

Keywords
Tillich, Reason, Faith, Belief, Ultimate Concern.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri