ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ebû Tâhir Es-Silefî Ve Hadis İlmindeki Yeri (Ö. 576/1180)
(Abû Tâhir al-Sılafi and His Place in The Science of Hadith (ö. 576/1180) )

Yazar : Muhammed AKDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : (18.cilt) 2
Sayfa : 333-369


Özet
Ebû Tâhir es-Silefî, hadis ilminde İsfahan’da yetişen en önemli şahsiyetlerdendir. O, döneminin meşhur hocalarından eğitim almasının yanısıra, hocası Hâfız Muhammed b. Tâhir el-Makdisî (ö. 507/1113), Ebû Sa’d es-Sem’ânî (ö. 562/1167), Yahyâ b. Sa’dûn el-Kurtubî (ö. 567/1172), İbn Hayr el-İşbîlî (ö. 575/1179), Meyyânişî (ö. 581/1185), Ebû Muhammed Abdülkâdir b. Abdullah er-Ruhâvî (ö. 612/1215), Necmeddîn-i Kübrâ (ö. 618/1221) gibi önemli ilim ve fikir adamlarının yetişmesine katkı sağlamıştır. İsfahan’ın yanında Bağdâd, Vâsıt, Rey, İskederiyye, Kûfe, Dımaşk, Nihâvend gibi daha pek çok İslam beldesine giderek önemli bir birikim elde eden Silefî, özellikle hadis, fıkıh ve kıraat iliminde isminden söz ettirmiş ve pek çok kıymetli eserler yazmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ebû Tâhir es-Silefî, İsfahan, Hadisçilik.

Abstract
Abu Tâhir al-Silefî is the most important personality that Isfahan has trained in the hadith science. Just as the period had been trained by famous chefs, he contributed to the education of important scholars such ashis teacher Muhammed b. Tâhir el-Makdisî (ö. 507/1113), Ebû Sa’d es-Sem’ânî (ö. 562/1167), Yahyâ b. Sa’dûn el-Kurtubî (ö. 567/1172), İbn Hayr el-İşbîlî (ö. 575/1179), Meyyânişî (ö. 581/1185), Ebû Muhammed Abdülkâdir b. Abdullah er-Ruhâvî el-Hanbelî (ö. 612/1215), Necmeddîn-i Kübrâ (ö. 618/1221). Alongside of Isfahan, He went to many more Islamic towns like Bağdâd, Vâsıt, Rey, İskederiyye, Kûfe, Dımaşk, Nihâvend and he has achieved a significant accumulation in these centers of science. With this experience, he especially mentioned the name in hadith and fiqh and he wrote many valuable works.

Keywords
Abû Tâhir al-Sılafi, Isfahan, Hadithism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri