ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


El-Malatî’nin Ehl-İ Sünnet’i Savunma Ve Diğer Fırkaları Reddetme Bağlamında Kullandığı Bazı Rivayetler
(Some Narrations That Al-Malatî Used in The Context of Ahl Al-Sunnah Defense and Rejecting Other Sects )

Yazar : Abdurrahman ECE    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : (18.cilt) 2
Sayfa : 371-397


Özet
Ehl-i Sünnet’in önemli savunucularından birisi, hicri dördüncü yüzyılda yaşamış olan Ebü’l-Hüseyin el-Malatî’dir. O, et-Tenbîh ve’r-Red alâ Ehli’l-Ehvâi ve’l-Bida’ adlı eserini bu amaçla kaleme almıştır. Eserinde Ehl-i Sünnet’in hak, diğer fırkaların ise bâtıl olduğunu ayetler yanında birçok rivayetle ortaya koymaya çalışmıştır. Eserin bu alanda yazılmış en eski çalışmalardan biri olması hasebiyle müellifin gerek Ehl-i Sünnet’i savunma gerekse diğer fırkaları eleştirme bağlamında zikrettiği rivayetler kanaatimizce önemlidir. Çalışmada bu rivayetlerden öne çıkanlar ele alınmıştır. Ayrıca bazı fırkaların sahâbe’ye yaklaşımını doğru bulmayan el-Malatî’nin sahâbe hakkındaki görüşü ve bu bağlamda zikrettiği rivayetlere de kısmen değinilmiştir. Değişik fikir ve düşüncedeki birçok grup ve cemaatin halen var olduğu günümüzde, çalışmanın, ilim ehline rivayetlere daha geniş açıdan bakma ufku kazandıracağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler
el-Malatî, Ehl-i Sünnet, Fırkalar, Rivayet, Sahâbe.

Abstract
One of the most important advocates of the Ahl al-Sunnah was Abu al-Hussein al-Malati, who lived in the fourth century. He has write up his work al-Tenbîh va’r-Red alâ Ahl al-Ehvâi va’l-Bida ' for this purpose. He tried to reveal with the verses and narrations that the Ahl as-Sunnah was a right and the others were superstition. Some narrations that the author mentions in the context of criticizing the Ahl al-Sunnah and other sects have been addressed in the study because the work is one of the earliest works written in this area. The views of al-Malatî about sahabe in the face of sects and the narrations quoted are partly evaluated. The views of al-Malatî in this respect and some of the accounts mentioned by some of the chiefs who did not find the approach of the sahaba to be correct were partially evaluated. Today, when there are still many groups and communities in different beliefs and beliefs, we believe that working will give the scientist the horizon of looking at the narrations from a broader perspective.

Keywords
al-Malatî, Ahl al-Sunnah, Sects, Narration, Sahabe.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri