ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nestûrîliğin Ortaya Çıkış Süreci
(Emergence Process of Nestorıanısm )

Yazar : Talha FORTACI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : (18.cilt) 2
Sayfa : 63-99


Özet
Hıristiyanlığın ilk beş asrında kristolojik konulardan kaynaklanan birçok ayrılık hareketi ortaya çıkmıştır. Özellikle İsa’nın şahsiyeti ve doğası ile ilgili Ortodoks anlayıştan farklı düşünen gruplar ve akımlar, ana akım kiliseyi ve dönemin siyâsîlerini oldukça meşgul etmiştir. Aryüs’ten sonra en büyük ayrılık hareketinin öncüsü olarak kabul edilen Nestûrî hareketi de bunlardan biridir. Nestorius’un İsa’nın doğası ve Meryem’in tanrı taşıyıcısı olup olmadığı hakkındaki görüşleri dönemin hâkim anlayışını rahatsız etmiştir. Bunun neticesinde Nestorius, 431 yılında Efes’te düzenlenen konsil kararları uyarınca patriklikten azledilerek kiliseden aforoz edilmiştir. Nestorius’tan sonra taraftarları onun öğretilerine sahip çıkarak bağımsız bir kilise olmayı başarmıştır. Yüzyıllar boyu farklı coğrafyalarda yayılan ve birçok toplumu etkileyen Nestûrîlik, günümüze kadar varlığını devam ettirerek diğer ayrılık hareketlerinden farklı bir konumda yer almıştır. 428 yılında İstanbul Patrikliği’ne atanan Nestorius ve onun öğretisi etrafında şekillenen Nestûrî Kilisesi’ni konu edinen bu çalışma, Nestûrîliğin ortaya çıkış sürecini bir bütün olarak ele almayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler
Hıristiyanlık, Nestûrîlik, Nestorius, Nestûrî Kilisesi.

Abstract
Many separatist movements arising from Christological issues have emerged in the first five centuries of Christianity. Particularly the groups and currents with thoughts of Jesus’ personality and nature different from those in Orthodox conception have occupied the agenda of mainstream church and politicians in this period. Nestorian movement, which is considered as the pioneer of the greatest separation movement after Arius, was also one of these separatist groups occupying the agenda. The views of Nestorius about the nature of Jesus and whether Mary was a god-carrier has disturbed the period’s dominant religious understanding. As a result of this process, Nestorius was excommunicated from the church in accordance with the decree of council organized in Ephesus in 431. After Nestorius, his followers succeeded in establishing an independent church by adopting his teachings. Nestorianism, which has spread in different geographies for centuries and affected many societies, occupies a position in Christianity different from other separatist movements by continuing its existence until today. This work investigates Nestorius who was appointed to the Patriarchate of Istanbul in 428 and the Nestorian Church which is formed around his doctrine. It aims to analyze the emergence process of Nestorianism as a whole.

Keywords
Christianity, Nestorianism, Nestorius, Nestorian Church.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri