ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şerefuddîn Et-Tîbî: Hayatı Ve Eserleri
(Sharaf Al-Din Al-Tîbî: His Life and Works )

Yazar : Muhammet Sacit KURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : (18.cilt) 2
Sayfa : 213-264


Özet
Şerefuddîn et-Tîbî Arap dili ve belagati, hadis ve tefsir alanlarında söz sahibi olmuş önemli bir İslâm âlimidir. Genel anlamda yazdığı eserlerle İslâm âleminde adından sıkça söz ettirse de et-Tîbî ve eserleri, günümüz dünyasında yeni yeni tanınmaya başlamıştır. et-Tîbî ve eserleri hakkında önemli çalışmalar yapılmış olsa da bu çalışmaların bazı eksiklikler ve hatalar barındırdığı tespit edilmiştir. Bu makalede zikri geçen eksikliklere ve hatalara dikkat çekilecek, çeşitli argümanlarla desteklenmek suretiyle eksik olan hususlar giderilecek, hatalar ise tashih edilmiştir. Ayrıca müellifin ismi, eserleri, kendisine atfedilen yazmalar hakkında yaşanan ihtilaflara tatmin edici cevaplar verilmiştir. et-Tîbî’ye ait eserler -elde edilen veriler yardımıyla- kronolojik olarak sıralanmıştır. Böylece yazar hakkında daha detaylı araştırma yapacak akademisyenlerin -bilhassa yazara ait iki farklı kitapta çelişkili yorumlara rastlamaları halinde- yazarın son görüşünü tespit edebilmelerine imkân tanınmıştır. Ayrıca et-Tîbî’ye ait el yazmaları, müellifin ailesi, hocaları ve talebeleri gibi bazı hususlarda tespit edilen yeni bilgilere temas edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Şerefuddîn et-Tîbî, Yazma eser, Hadis, Tefsir, Arap Dili ve Belagati.

Abstract
Sharaf al-Din al-Tîbî is one of the most important noted scholar of Islam in the branches Arabic and Rhetoric, Hadith and exegesis. Despite of the fact that he was one of the well-known scholar in Islamic literature, he is being recognized better day by day in contemporary works. In spite of some significant studies published about al-Tîbî and his works, it is determined that this studies has some shortages and faults. In this research, we will take attention to these shortages and faults. Besides, by the aid of some arguments, we will fulfill the shortages and will correct the mistakes. Otherwise, we will try to find a satisfactory answer about some disagreements like author’s name, works, and some manuscripts attributed him etc. At the same time, we will chronologize the works of al-Tîbî with the assistance of some diagnosis. Thus, the academics, studying comprehensively about al-Tîbî, can know simply al-Tîbî’s last opinion, if they find a contradiction behind two books of al-Tîbî. Furthermore, we try to mention some new information like the manuscripts belongs to al-Tîbî, the family of al-Tîbî, his teachers and students etc.

Keywords
Sharaf al-Din al-Tîbî, Manuscript, Hadith, Exegesis, Arabic and Rhetoric.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri