ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Louis Massignon, İslam Araştırmaları Ve Katolik-Müslüman İlişkileri: Massignon Efsanesi Üzerine Eleştirel Bir Bakış
(Louis Massignon, Islamic Studies and Catholic-Muslim Relations: A Critical Approach to the Myth of Massignon )

Yazar : Bekir Zakir ÇOBAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : (18.cilt) 2
Sayfa : 9-38


Özet
Louis Massignon (1883-1962) özellikle Hallac ve İslam tasavvufu konusunda çalışmış önemli bir oryantalisttir. Kendisi ve eserleri hakkında yazılanlar onun etrafında bir mit oluşturmuştur. Bu makalenin amacı, onun eserleri üzerine bir inceleme olmayıp, daha ziyade oluşan bu mit üzerine eleştirel bir bakış ortaya koymaktır. Bu bağlamda öncelikle kısaca onun yaşamından söz edilmiş ve hayatındaki önemli kırılma noktalarına değinilmiştir. İkinci olarak İslam üzerine yaptığı çalışmaların yansımaları ele alınmış ve oryantalizm bağlamındaki yeri üzerinde durulmuştur. Son olarak ise Massignon’un Katolik-Müslüman ilişkilerindeki rolü ve II. Vatikan Konsili metinlerinde Müslümanlardan söz eden Nostra Aetate ve Lumen Gentium gibi belgeler üzerindeki etkisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Louis Massignon, Oryantalizm, Katolik Kilisesi, İslam.

Abstract
Louis Massignon (1883-1962) is an important orientalist who has worked especially on Hallaj and Islamic mysticism. The writings about him and his works have created a myth around Massignon. The aim of this article is not to examine his works, but rather to present a critical perspective on this myth. In this context, his life is mentioned briefly. Then, the reflections of his works on Islam are addressed and his place in the context of orientalism is emphasized. Finally, the influence of Massignon on Catholic-Muslim relations and on the documents such as Nostra Aetate and Lumen Gentium which talk about Muslims in the Second Vatican Council texts are discussed.

Keywords
Louis Massignon, Orientalism, Catholic Church, Islam.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri