ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(10.cilt) 1 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2010

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenZülfikar DURMUŞ  
Dilbilim Açısından Meallere Eleştirel Bir Yaklaşım ss.7-37
The Translations Of Qur’an And The Reflection Problem Of Universal Message Of Qur’an

Özet | Abstract | Tam Metin

Necdet ÜNAL  
Kur’ân’ı Kerim’de A’râf ve A’râf Halkı ss.39-52
The Purgatory and The People of Purgatory in Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

Ferruh ÖZPİLAVCI  
Nedensellik Bağlamında Ebü’l-Berekât El-Bağdâdî’nin Meşşâî Gelenek İçindeki Yeri ss.53-78
Abu’l-Barakât al-Baghdâdî 's Place in the Peripatetic Tradition in Terms of Causality

Özet | Abstract | Tam Metin

Muammer CENGİL  
Din Görevlileri ve Kur’an Kursu Öğreticilerinin Tükenmişlik Düzeleri ss.79-101
Burnout Levels of Imams of the Mosque and Quran Course İnstructors

Özet | Abstract | Tam Metin

Murat Yıldız Betül Çapar  
Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ss.103-131
A Study of Relationship Between Self Esteem and Religiosity Among Students in Secondary Schools

Özet | Abstract | Tam Metin

İsak Emin AKTEPE  
Kredi Kartı Sistemi ve İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi ss.133-157
Credit Card System and the Evaluation of İslamic Law

Özet | Abstract | Tam Metin

Celal BÜYÜK  
Yasama Yürütme Yargı: Platon’dan Montesquıeu’ya Devletin Fonksiyonlarına Genel Bir Bakış ss.159-170
Legislation, Execution, Judgment: An Overview of The State Functions From Platon to Montesquieu

Özet | Abstract | Tam Metin

İbrahim TURAN  
Bazı Batı ve Türk Çocuk Klasiklerinde Dini ve Ahlaki Değerler ss.171-194
Religious and Ethical Values in Some Western and Turkish Classical Child Books

Özet | Abstract | Tam Metin

Cemil ORUÇ  
The Impacts of Religious Education on Individual and Social Life ss.195-211
Din Eğitiminin Bireysel ve Sosyal Hayata Etkileri

Özet | Abstract | Tam Metin

Bülent AKOT  
Freud’un Rüyâ Yorum Metodu ss.213-235
Dream İnterpretation of Freud's Method

Özet | Abstract | Tam Metin

Michael E. Nielsen Çeviren: Abdulvahid SEZEN  
Dinsel Çatışmaların Değerlendirilmesi ve Çözüm Yolları ss.237-251
An Assessment of Religious Conflicts and Their Resolutions

Özet | Abstract | Tam Metin

René Wellek Çeviren: Sıddık Yüksel  
Felsefe ve Savaş Sonrası Amerikan Eleştirisi ss.253-275
Philosophy and Postwar American Criticism

Özet | Abstract | Tam Metin

ANDREY SMIRNOV Çeviren: Fethi Kerim KAZANÇ  
Nedensellik ve İslâm Düşüncesi ss.277-293
Causality and Islamic Thought

Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet YAZICI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mehmet Okuyan, Kur’ân’ı Kerîm’e Göre Kabir Azabı Var mı? ss.295-298


Özet | Abstract | Tam Metin

Salih KESGİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Jonathan Brown, The Canonization of al-Bukhari and Muslim: The Formation and Function of the Sunni Hadith Canon ss.299-302


Özet | Abstract | Tam Metin

Abdulvahid SEZEN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Üzeyir Ok, İnanç Psikolojisi: Yaşamı Anlamlandırma Biçiminin Hayat Boyu Gelişimi ss.303-307


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri