ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(10.cilt) 2 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2010

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmir KUŞCU  
Dini Araştırmalarda Çoğulcu bir Perspektife Doğru -Pozitivist Sekülerliğin ve Teolojileştirilmiş Fenomenolojinin Ötesinde- ss.7-39
Towards A Plural Perspective in Religious Studies Beyond Positivistic Secularity and Phenomenology Theologized

Özet | Abstract | Tam Metin

Yener ÖZEN  
Tanrı - Sen ve Ben Üçümüzün Yolu -Pastoral Psikoloji ve Danışmanlığın Gerekliliği Üzerine- ss.41-57
God- You and I Our Three Road -Pastoral Psychology and Counseling On Of Requirements-

Özet | Abstract | Tam Metin

Halil APAYDIN  
Ruh Sağlığı - Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış ss.59-77
A review of mental health research religion relationships

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali Aslan TOPÇUOĞLU  
Yahudilik-Hıristiyanlık ve İslâm Hukuku’na Göre Nikâh Akdine Etkisi Bakımından Din Farklılığı ss.79-120
According to Judaism-Christianity and Islamic Law Religious Diversity in Terms of Influence on Marrıage Contract

Özet | Abstract | Tam Metin

Ejder OKUMUŞ  
Zaman Sosyolojisi: Bir Giriş Denemesi ss.121-174
Sociology of Time: An Introduction Essay

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdulvahid SEZEN  
Üniversite Öğrencilerinin Çanakkale Savaşlarıyla İlgili Bilişsel Algı ve Yorumlama Biçimleri ss.175-201
Cognitive Perception and Interpretation Types of University Students About The Gallipolis Wars

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali AYTEN  
‘Sahip Olma’ mı ‘Emanet Görme’ mi? -Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma- ss.203-233
Possession or Custodianship: An Empirical Study on the Relationship between Environmental Orientation, Environmental Behaviours and Religiosity.

Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin İbrahim YEĞİN  
Öfke Duygusu ve Dinî Açıdan Baş Edebilme Yolları ss.235-258
The Ways of Religious Coping With Anger

Özet | Abstract | Tam Metin

Celil ABUZAR  
Şanlıurfa’da Değişen Toplumsal Yapıda Taziye Geleneği ss.259-274
Taziye Tradition In The Changing Social Structure Of Sanliurfa

Özet | Abstract | Tam Metin

M. A. JEEVES Çeviren: Ahmet ALBAYRAK  
Din Psikolojisi ss.275-286
The Psychology Of Religion

Özet | Abstract | Tam Metin

Christian Zwingmann, Bernhard Grom, Karin Schermelleh-Engel, Renate Madsen, Edgar Schmitz und Helfri Çeviren: Halil APAYDIN  
Münchner Motivasyonel Dindarlık Envanteri ss.287-312
Das Münchner Motivationspsychologische Religiositäts-Inventar: Dimensionsanalytische Prüfung und Revision

Özet | Abstract | Tam Metin

Tâhâ J. al-Alvânî Çeviren: Mustafa ŞENTÜRK  
Hâkimiyet: İlâhî ve Kur’ânî Mi? ss.313-329
Authority: Divine Or Qur'anic?

Özet | Abstract | Tam Metin

Gülüşan GÖCEN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İslâm’da Aşk Tasavvuru -Hanbelilik Örneği- ss.331-341
Conception of Love In Islam -Example Hanbelilik-

Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet YAZICI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tefsirde Yanılgı Sebepleri ve Bunlardan Korunma Yolları ss.343-346
The Causes of Mistakes in the İnterpretation of Quran and Ways of Protection From Them

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali FİDAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Rene Guenon, Modern Dünyanın Bunalımı ss.347-351
Rene Guenon, Modern Dünyanın Bunalımı

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri