ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(10.cilt) 3 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2010

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSalih Sabri YAVUZ  
Tevbenin İtizali Yorumu ss.7-22


Özet | Abstract | Tam Metin

Murat YILDIZ  
Standart ve Yerel Arapçanın Tarihsel ve Filolojik Sınırları: Mısır Lehçesi Örneği ss.23-41
The Historical and Philological Boundaries of Standart Arabic and Colloquial Arabic: Egyptian Dialect

Özet | Abstract | Tam Metin

Emin ÇELEBİ  
İbn Arabinin Epistemolojisinde Duyu ve Akıl ss.43-56
Sense and Reason in Ibn al-Arabi’s Epistemology

Özet | Abstract | Tam Metin

Nermin ÖZTÜRK  
Amiş Ailesinde Kadının Rolü ve Bu Rolün Belirlenmesinde Dinin Etkisi ss.57-73
The Role of the Woman in Amish Family and the Effect of the Religion in the Determining this Role

Özet | Abstract | Tam Metin

Cemil ORUÇ  
Okul Öncesi Dönemde Dini Duygunun Kökenleri ve Gelişimi ss.75-96
The Origins and the Development of Religious Emotion in the Preschool Period

Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail DEMİREZEN  
Tüketim Toplumunun Oluşumu ve Din İle Etkileşimi ss.97-109
Consumer Society And Religion

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali Osman KURT  
Lessing’in Bilge Nathan’ında ‘Üç Yüzük’ Metaforu Bağlamında ‘Dinî Çokluk’ ss.111-133
‘Religious Plurality’ in the Context of “Three Rings” Metaphor in Lessing’s Nathan the Wise

Özet | Abstract | Tam Metin

Ayhan TEKİNEŞ  
Zâhid El-Kevserî’nin Ebû Hanîfe İle İlgili Polemiklerinin Tahlili ss.135-161
Analyze of Zahed al-Kavsari's Arguments on Ebu Hanife

Özet | Abstract | Tam Metin

Şaban KARASAKAL  
Kur'an’da Rüya ve Hulm Yakınanlamlılarının Farkları ss.163-198
Near Synonym Differences Of Dream And Forbearance In The Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali AVCU  
Karmatîler: Ortaya Çıkışları, Fikirleri, Edebiyatı ve İslam Düşüncesine Katkıları ss.199-246
The Qarmatians: Their Appearance, Theologies, Literatures and Contributions to Islamic Thought

Özet | Abstract | Tam Metin

Necdet ÜNAL  
Kur'an'da Meysir Kavramı ve Günümüzdeki Bazı Kumar Türlerinin Bu Çerçevede Değerlendirilmesi ss.247-265
Gambling Concept In Quran And The Evaluation Of Some Kinds Of Current Gambling Games İn This Contex

Özet | Abstract | Tam Metin

Manfred B. Steger Çeviren: Yakup Çoştu  
Küreselcilik ss.267-272
Globalism

Özet | Abstract | Tam Metin

Michal Strízenec Çeviren: Abdulvahid SEZEN  
Dindarlık ve Bilişsel Süreçler ss.273-286
Religiosity and Cognitive Processes

Özet | Abstract | Tam Metin

Hayrunnisa ÇAKMAKÇI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Minyatürle Osmanlı İslam Mitologyası ss.287-290
Mythology of Ottoman-Islamic Miniatures

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali FİDAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AB'ye entegrasyon sürecinde Türkiye'nin Kimlik Problemleri ss.291-296
The İdendity problems of Turkey in the process of integration EU membership

Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet YAZICI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Salim Öğüt, Modern Düşüncenin Kur’ân Anlayışı Bir Zihniyet Eleştirisi ss.297-301
-

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri