ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(11.cilt) 1 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2011

 | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİsmail DEMİREZEN  
A Sociological Perspective To Suicide Bombing ss.7-17
A Sociological Perspective To Suicide Bombing

Özet | Abstract | Tam Metin

Şaban ÖZ  
Kutadgu Bilig’de Türk Cihan Hâkimiyeti Düşüncesi ss.19-35
The Idea Of Turkish World Domination In Qutadgu Bilig

Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail AYDIN  
Kur’ân’la İlgili İlk Filolojik Çalışmaların Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi ss.37-63
An Evaluation of First Philological Studies That Related to Quran In Terms Of Quranic Commentary

Özet | Abstract | Tam Metin

Halil İbrahim BULUT -  
Peygamberlerin Başarısında Mûcizelerin Yeri ve Önemi ss.65-78
The Role and Significance of Miracles in the Success of Prophets

Özet | Abstract | Tam Metin

Öncel DEMİRTAŞ  
Riyazet Eğitimi İle Gerçekleşen Manevî Olgunluk ss.79-90
Spiritual Maturity Coming Through Education Based On Ascetic Discipline

Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir PAKSOY  
Allah’ın Doksan Dokuz İsmiyle İlgili Rivayetin Tahlili ss.91-111
Analysis of the accounts regarding the name of Allah's Ninety-Nine

Özet | Abstract | Tam Metin

Adem DÖLEK  
Hadîsler Işığında Hıyânetin Boyutları ve Sosyo-Kültürel Açıdan Zararları ss.113-138
The Dimensions Of Treason And Its Socio-Cultural Maleficences In The Light Of Hadiths

Özet | Abstract | Tam Metin

Recep ASLAN  
Kulleteyn İle İlgili Rivâyetin İsnâd ve Metin Açısından Değerlendirilmesi ss.139-162
Examination Of The Rumour About Kulleteyn In Terms Of İsnad And Text

Özet | Abstract | Tam Metin

Naci KULA  
Engelli Birey ve Ailelerinin Yaşantılarında Hz. Muhammed’in Örnekliği (Çorum Örneği) ss.163-194
The Guidance Of Prophet Muhammad In The Attitudes Of The Disabled Persons And Their Families (A Survey In Çorum Provience)

Özet | Abstract | Tam Metin

Halil ALDEMİR  
Vahiy Öncesi Kur'an Kıssalarının Bilinebilirliği ss.195-218
Knowablility of Qur'an Parables Prior to the Inspiration

Özet | Abstract | Tam Metin

Mahmut POLAT  
Şair “Ay’in Basal El-Harrani” ve Şiiri ss.219-244
A’yın Basal El-Harranı and His Poems

Özet | Abstract | Tam Metin

Guy MONNOT Çeviren: Ramazan ADIBELLİ  
Kur’an’da Tanrılar ss.245-259
Gods In The Qur’an

Özet | Abstract | Tam Metin

Elif ÖZKANLI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dinlerin Rengi Renklerin Dili ss.261-265
--

Özet | Abstract | Tam Metin

Burhan SÜMERTAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kur'an'ın Mu'tezili Yorumu ss.267-272
Interpretation of the Qur'an's Mu'tezile

Özet | Abstract | Tam Metin

Gülüşan GÖCEN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türbeler Popüler Dindarlığın Durakları ss.273-277
Mausoleums Populer Religiosity Stations

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri