ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(11.cilt) 3 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2011

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSeyit AVCI  
Hadisçilere Yöneltilen Bazı Eleştirilerin Değerlendirilmesi ss.7-34
Evaluation Of Criticism About Narrators

Özet | Abstract | Tam Metin

Karnick, PAULA Çeviren: Selçuk ZENGİN - Muhammed KIZILGEÇİT  
Yalnızlık Hissi:Teorik Yaklaşımlar ss.217-229
Feeling Lonely: Theoretical Perspectives

Özet | Abstract | Tam Metin

Dr. Ahmed Fethî Behnesî Çeviren: Yılmaz FİDAN  
İslâm Hukukunda Şahitlerin Adalet Soruşturması: Tezkiye ss.231-239


Özet | Abstract | Tam Metin

Ayhan AK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İslam Tıp Hukuku: Çağdaş Tıp Problemlerine İslam’ın Getirdiği Hukukî Çözümler ss.241-248
İslamic Medical Law

Özet | Abstract | Tam Metin

Sakine Rukiye TEPE  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Duvarın Öteki Yüzü: Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilikte Ahiret İnancı ss.249-252


Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin AKYÜZ  
Ebû Reyye’nin Tevessül Hadisi Konusundaki Görüşlerinin Tahlili ss.35-72
Analyzing Of The Abu Rayya’s Ideas On The Hadith Of Tawassul

Özet | Abstract | Tam Metin

Osman KARA  
Müfessirlerin Sahîh Yorum Farklılıklarının Sebepleri ss.73-94
Reasons Of Interpretators’ Truth Comment Differences

Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail AYDIN  
Kur’ân Perspektifinden Dillerin Kökeni Meselesi ss.95-115
Problem of the Origin of Languages in the Perspective of the Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

Nuri KAHVECİ  
İslam Borçlar Hukuku Açısından “Kusursuz İmkansızlık Hali”nin Edimin İfasına Etkisi ss.117-131
In Terms Of Islamic Dept Law "Case Of Faultless Impossibility" Effect On Fulfillment Of Dept

Özet | Abstract | Tam Metin

Nihat UZUN  
Kur’ân’da Üç Ağaç Türü Yahut Bazı Âyetlerin Anlamlarını Yeniden Düşünmek ss.133-164
Three Types of Tree in the Qur’ân or Rethinking of the Meaning of Some Verses

Özet | Abstract | Tam Metin

Emir KUŞCU  
Kutsal Kavramını Yeniden Düşünmek: Mana Modelinden Düzen Nosyonuna Doğru ss.165-186
Rethinking the Concept of the Sacred Towards The Notion of Order From The Mana Model

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa ÇAKMAK  
Kant’ın Numen-Fenomen Ayrımı ve Metafizik Eleştirisinin John Hick’in Din Felsefesine Etkileri ss.187-200
Influences of Kant’s Noumenon-Phenomenon Separation and Critique of Metaphysics on John Hick’s Philosophy of Religion

Özet | Abstract | Tam Metin

Burhan SÜMERTAŞ  
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Kullanılan Ayet Çevirilerinin Anlaşılabilirlik Sorunu ss.201-216
The Intelligibility Problem Of Translations Of Quranic Verses Which Used In Religious Culture And Moral Knowledge Course Books Of Primary Education

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri