ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(12.cilt) 1 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2012

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenM. Doğan KARACOŞKUN  
Şark-İslâm Klasiği Pendname’ye Göre Kişilik Tipleri ve Mutluluk Yolları ss.7-29
The Approaches About The Character Types and The Ways Of Happiness in Attar’s Pendname, A Significant Orient-Islam Classic

Özet | Abstract | Tam Metin

Zülküf KARA  
Günahkâr Bedenlerden Referans Bedenlere: İslam’da Beden Algısı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme ss.31-56
From Sinful Bodies to Reference Bodies: A Sociological Evaluation On The Body Perception in Islam

Özet | Abstract | Tam Metin

Sami KİLİNÇLİ  
İslam Öncesi Arap Toplumunda Kabileler Arası Rekabetin İslam Davetine Yansımaları ss.57-87
The Reflections Of Intertribals Rivality in the Call To Islam in The Pre-Islamic Arab Society

Özet | Abstract | Tam Metin

Nur Ahmet KURBAN  
Geçmişten Günümüze Çince Kur’ân Çalışmaları Üzerine ss.89-118
About Chinese Qur'an Studies From the To the Present

Özet | Abstract | Tam Metin

Arif ULU  
Hadis Rivâyetinde İsnadın Başlaması ya da Fitnenin Tarihi ss.119-166
The Begining of Isnad in the Hadith Narration or the History of Fitna

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali BUDAK  
Bir Rivâyetin Tarîklerini Karşılaştırmanın Hadisleri Anlamaya Katkısı ss.167-191
Comparison Chains Of Narration and Its Contribution to Understand The Hadiths

Özet | Abstract | Tam Metin

Salih KESGİN  
Yahudileri, Hıristiyanları ve Müşrikleri Arap Yarımadasından Çıkaracağım Hadisi Üzerine Senet ve Metin Eksenli Bir Analiz ss.193-218
An Analyse on The Narrations of Exile I Will Expel the Jews, Christians and UnBelievers from Arabic Peninsula

Özet | Abstract | Tam Metin

Halil ALDEMİR  
Fâtiha Suresi’nde Nimet Verilenler Gazaba Uğrayanlar ve Dalâlette Olanlar ss.219-244
People Who Are Graced, People Who Draw On Themselves The Wrath Of Allah, And People Who Go Astray In Fatiha

Özet | Abstract | Tam Metin

İbrahim USTA  
Allgemeiner Überblick Über „Al-Barza?“ Bei Den Gelehrten / İslam Mezhepleri'nde Kabir Hayatı'na Genel Bakış ss.245-255
General Overview About Grave Life In Islamic Schools

Özet | Abstract | Tam Metin

Şeyh Sabır Hasan Muhammed Ebu Süleyman Çeviren: Mustafa HOCAOĞLU  
Emsalü’l-Ku’ran ss.257-268
Parables in The Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

Eli Gottlieb Çeviren: Mustafa ULU  
Dini Düşüncenin Gelişimi ss.269-289
Development of Religious Thinking

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri