ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(12.cilt) 2 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2012

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNevzat TARTI  
Hadis Rivayetinde Birleşik Yapılar: Bir Rivayet Dört Hadis ss.7-22
The Combined Texts Of Hadith: A Relation And Four Hadiths

Özet | Abstract | Tam Metin

Ayhan AK  
İbn Hazm'ın Teklifi Hüküm Anlayışı ss.23-44
The Perception of Ibn Hazm on Commandment of Allah

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali AYTEN Gülüşan Göcen - Kenan Sevinç - Eyüp Ensar Öztürk  
Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Amprik Bir Araştırma ss.45-79
The Relations of Religious Coping, Gratitude and Life Satisfation: A Case Study on Patients, Patient Relatives and Hospital Staff

Özet | Abstract | Tam Metin

Dursun Ali AYKIT  
Akdenizli Bir Keşiş: Sütuncu Simeon/ Simeon the Stylite ss.81-104
A Mediterranean Hermit: Simeon the Stylite

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdulkadir ÇEKİN  
Değer Açısından İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımları: Bir İçerik Analizi ss.
The Acquisitions of Course of Religion Culture and Knowledge of Ethics for Elementary Education in Connection with Values Education: A Content Analyses

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali KARATAŞ  
Mehmet Said Şimşek’in “Hayat Kaynağı Kur’ân Tefsiri” Üzerine Bir İnceleme ss.121-152
A Study On Mehmet Said Şimşek’s Tafsir Called Commentary Of Quran Of Life Source

Özet | Abstract | Tam Metin

Yaşar KURT  
Ca‘berî ve el-Vâdıha fî Tecvîdi’l-Fâtiha Adlı Eseri ss.153-194
Ca’berî’s Work of el-Vâdıha fî Tefsîri’l-Fâtiha

Özet | Abstract | Tam Metin

Erol ERKAN  
Müslüman Toplumlarda Sivil Toplumun İmkanı ss.195-206
The Possibility of Civil Society in the Muslim Societies

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa HOCAOĞLU  
Okuma ve Anlama Üzerine: Kur’an Tilavetiyle İlgili Bazı Kavram ve Rivayetlerin Değerlendirilmesi ss.207-235
On Reading And Understanding: The Evaluation Of Some Concepts And Narratives With Reading Of The Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdulaziz SACHEDİNA Çeviren: Hanifi ŞAHİN  
İmâmiye’nin On İkinci İmâmın Gaybeti İnancı Üzerine Bir Risale ss.237-249
A Treatise on the Occultation of the Twelfth Imamite Imâm

Özet | Abstract | Tam Metin

Christiane GRUBER Çeviren: Hayrunnisa (ÇAKMAKÇI) TURAN  
Kelam ile Nur Arasında: İslam Resminde Hz. Muhammed Tasvirleri ss.251-304
Between Logos (Kalima) and Light (Nur): Representations of the Prophet Muhammad in Islamic Painting

Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir GÜRLER  
Akvemu's-Siyer ss.305-318


Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir GÜRLER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Akvemu's-Siyer ss.305-318


Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman TURAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kültler ve Yeni Dini Hareketler ss.319-322
Cults and New Religious Movements: A Reader

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri