ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(12.cilt) 3 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2012

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNevzat TARTI  
Ebû Hureyre’nin Mürselleri Üzerine Bir İnceleme ss.7-25
A Study On Incompletely Transmitted [Mursal] Hadiths Of Abu Hurayrah

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali BOLAT  
Abdürrahim b. Ali Prizrenî ve Kevser Suresi Tefsiri ss.27-37
Abdurrahim b. Ali Prizreni and Interpretation of The Chapter of Kevser

Özet | Abstract | Tam Metin

Yakup ÇOŞTU  
Klasik Metinleri Yeniden Okuma Üzerine ss.39-45
On Re-read the Classical Texts

Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman TURAN Mahmut AYDIN  
“10/40 Penceresi”: Misyonerlik Faaliyetlerinin Çağdaş Hedef Bölgesi ss.
10/40 Window: Target Geography of Contemporary Missinary Works

Özet | Abstract | Tam Metin

Fevzi RENÇBER  
Alevi Geleneğinde “Cem Evinin” Tarihsel Kökeni ss.73-86
Historical Roots Of “Cem Evi” in Alevi Tradition

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdülmecit İSLAMOĞLU  
Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda Yer Alan İki Na‘tı ss.87-117
Ali Emiri’s Two Na‘ts (Eulogy Or Poem Praising The Prophet Mu-hammat) In Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası) Abstract

Özet | Abstract | Tam Metin

İhsan ARSLAN  
Sahâbenin Davranışları Karşısında Hz. Peygamber’in Tavrı ss.119-149
Prophet’s Attitude Towards The Companions’ Negative Behaviours

Özet | Abstract | Tam Metin

Mücahit ARPACI  
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları ss.151-174
Constructivist Educational Environments In Primary Religion And Morals Lessons

Özet | Abstract | Tam Metin

Hacer SUBAŞI  
Üniversite Öğrencilerinin Tanrı ile İlişkilerinin Bağlanma Kuramı Açısından Değerlendirilmesi ss.175-198
An Evaluation of University Students' Relationship with God on the Basis of Attachment Theory

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan ATSIZ  
Modern Şehir Ütopyası ve Din Dili ss.199-218
Modern City Utopia and Religion Language

Özet | Abstract | Tam Metin

Bryan S. Turner Çeviren: Özcan Güngör  
Post-Seküler Toplumda Din ss.219-244
Religion in a Post-Secular Society

Özet | Abstract | Tam Metin

John M Hull Çeviren: Cemil Oruç  
Çoğulcu Avrupa’da Pratik Teoloji ve Din Eğitimi ss.245-262
Practical Theology and Religious Education in a Pluralistic Europe

Özet | Abstract | Tam Metin

Nasr Ebû Zeyd Çeviren: Nihat Uzun  
Kur’ân’a Edebî Yaklaşım Çıkmazı ss.263-297
The Dilemma of the Literary Approach to the Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan ATSIZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Küresel Vicdan ss.299-304


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri