ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(13.cilt) 2 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFerhat GÖKÇE  
Fıhkî Hadisler Arasındaki İhtilâfların Çözümünde Mîzân Yöntemi ss.7-36
Mizan Method in Solution of Differences among Fıqhi (Judicial) Hadiths (Traditions)

Özet | Abstract | Tam Metin

Feridun BİLGİN  
Endülüs’te Kalan Sonmüslümanların (Moriskolar) İspanya’dan Sürgünü (1609-1614) ss.37-61
Latest Remaining the Muslims (Moorish) in Andalusia Exile from Spain (1609-1614)

Özet | Abstract | Tam Metin

İbrahim TURAN  
Değişen Toplumda Din Eğitimi Algısı: Samsun Örneği ss.63-86
The Perception of Religious Education in Changing Society: The Case of Samsun

Özet | Abstract | Tam Metin

M. Nur PAKDEMİRLİ Abdulhamit BİRIŞIK  
Hint Altkıtası Geleneksel Öğretim Kurumlarında Yürütülen Din Eğitiminin Gelişim Sürecine Tarihsel Bir Yaklaşım ss.87-115
A Historical Approach to the Development of Religious Education in the Indian Sub-Continent’s Traditional Educational Institutions

Özet | Abstract | Tam Metin

Bülent ÇELİKEL  
Gazâlî’nin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler ss.117-138
Al-Ghazâli’s critique of the scholars in his period

Özet | Abstract | Tam Metin

Celal EMANET  
Muhammed Alexander Russell Webb VE Abd’deki İslam Misyonu ss.139-173
Muhammad Alexander Russell Webb And Islamic Mission In Us

Özet | Abstract | Tam Metin

Cemil ORUÇ  
İngiltere’de Okul Öncesi VE İlköğretim Okullarında Resmi Din Eğitimi I: Devlet Okulu Örneği ss.175-204
Religion Education in England at Pre-School and Primary School I: The Sample of Public Schools

Özet | Abstract | Tam Metin

Mücahit ARPACI  
Din Kültürü VE Ahlak Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Değer VE Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri ss.205-228
Religion And Morals Lesson Teacher Candidates’ Attitudes On Value And Values Education

Özet | Abstract | Tam Metin

Anthony Kenny Çeviren: Fatih TOPALOĞLU  
Bilinmeyen Bir Tanrıya İman ss.229-241
Worshipping An Unknown God

Özet | Abstract | Tam Metin

Gerald R. Hawting Çeviren: Hüseyin DOĞAN  
Emevî Halifeliğinin Yıkılışı ss.243-258
The Overthrow of the Umayyad Caliphate

Özet | Abstract | Tam Metin

Giselle Hernandez, Jessica M. Salerno ve Bette L. Bottoms Çeviren: Necmi KARSLI  
Tanrı'ya Bağlılık, Manevi Başaçıkma ve Alkol Kullanımı ss.259-276
Attachment To God, Spiritual Coping, And Alcohol Use

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri