ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(13.cilt) 3 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli AYTEN  
Din ve Sağlık: Bireysel Dindarlık, Sağlık Davranışları ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma ss.7-31
Religion and Health: A Study on the relationship between Individual Religiosity, Health Behaviour and Life Satisfaction

Özet | Abstract | Tam Metin

Yusuf MACİT  
Psiko-Sosyal Açıdan Karun Kıssası (Ekonomik Olguların Tutum ve Davranışlara Etkisi) ss.33-68
Psycho-social Aspects of the Parable Qarun

Özet | Abstract | Tam Metin

Davut ŞAHİN  
Sûrelerin Dönemine İlişkin Bir Ölçüt: Âdem(as)-İblis Kıssası ss.69-87
Suras Period And Adam (Pbuh)-Demons Parable

Özet | Abstract | Tam Metin

Hatice ŞAHİN AYNUR  
İslamî Feminizm ve Feminist Kur’ân Okumaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme ss.89-122
A General Evaluationon Islamic Feminism and Feminist Commentaries On Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet Salih GECİT  
Hoca Ahmed Yesevî İle Şeyh Ahmed-İ Hânî’nin Divân-ı Hikmet ve Mem u zin Eserlerindeki İtikadî Esasların Mukayesesi ss.123-156
The Religious Ideas Of Khoja Ahmad Yasawi And Ehmedê Xânî, Departing From Their Written Works (Diwan Hikmet And Mem u Z?n)

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed KIZILGEÇİT  
İzmirli İsmail Hakkı’nın “İlmü’n-Nefs”inde Modern Psikoloji Tarihi ss.157-173
The History of Modern Psyycology in "İlmü'n-Nefs" writed by İzmirli İsmail Hakkı

Özet | Abstract | Tam Metin

İbrahim ÇETİNTAŞ  
Değerlerde Derinlik-Güç İlişkisi ss.175-190
Depth – Power Relationship in Values

Özet | Abstract | Tam Metin

Husain ASWAD  
Arap Dilinde Marifelik Takısı (??) Belağat Ölçütleriyle İnceleme ss.191-206
Definite Article (??) In Arabic Language Indicative & Rhetorical Study

Özet | Abstract | Tam Metin

Hamza el-BEKRİ  
Ahzâb Sûresi 53. Ayetinin Sebeb-i Nüzûlü ile İlgili Rivayetlerin Eleştirel Değerlendirilmesi ss.207-225
The Narrations Pertaining to the Revelation of the Verse {And you may certainly not offend the Messenger of Allah, nor ever marry his wives after him}

Özet | Abstract | Tam Metin

Majid Fakhry Çeviren: Ali Kürşat TURGUT  
İdeal Devletin Bozulması: Platon, İbn Rüşd ve İbn Haldun ss.227-238
The Devolution of Perfect State: Plato, Ibn Rushd and Ibn Khaldun

Özet | Abstract | Tam Metin

Assoc. Prof. Dr. Jonathan A.C. Brown Çeviren: Salih KESGİN  
Metin Tenkidinin Kuralları: Hiçbir Kural Yok ss.239-279
The Rules of Matn Criticism: There Are No Rules

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri