ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(14.cilt) 1 SayıEditör
Hasan ATSIZ / Soner GÜNDÜZÖZ

Editör Yardımcısı


Samsun  2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVejdi BİLGİN  
İslam Tarihinde Politik ve Dinî Dil Üzerinden Nüfuz Mücadelesi ss.7-22
The Struggle For Influence Through Political and Religious Language In Islamic History

Özet | Abstract | Tam Metin

Meliha Yıldıran SARIKAYA  
Peygamber Tasavvurundaki Değişimin Dile ve Edebiyata Yansıması: Na‘t-ı Şerîf Örneği ss.23-49
The Chancing Concept of the Prophet Which Reflects in Language and Literature: the Case of Naat

Özet | Abstract | Tam Metin

Ousama EKHTİAR  
Türkiye Üniversiteleri Bağlamında Arapça Öğretim Sorunları ss.51-70
Problems of teaching Arabic in Turkish Universities

Özet | Abstract | Tam Metin

Tahirhan AYDIN  
Dil Öğretimi ve Oyun -Çoklu Zekâ Teorisi Işığında- ss.71-83
Language Teaching and Games -In the Light of Multiple Intelligence Theory-

Özet | Abstract | Tam Metin

M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU  
Yoğun Tasavvufî Tecrübelere İlişkin Söylemin İmkânı ve İşlevselliği ss.85-122
The Possibility and Functionality of The Discourse on The Peak / Void Sufistic Experiences

Özet | Abstract | Tam Metin

Fatma ODABAŞI  
Dindarlık Göstergesi Olarak Dil/Dil Dindarlığı ss.123-154
Language As An Indicator Of Religiosity/ Language Religiosity

Özet | Abstract | Tam Metin

Güldane GÜNDÜZÖZ  
Sûfî Dilinde Karikatüristik İfade Sorunu -Kaygusuz Abdal Örneği- ss.155-166
The Cartoonish Expression in the Dervish Language

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa KIRKIZ  
el-Ezher Özelinde Mısır’da Klasik ve Modern Eğitim ss.167-189
Classic and Modern Education in al-Azhar

Özet | Abstract | Tam Metin

Yaşar DAŞKIRAN  
Arap Dilinde Terim Sorunu ss.191-214
The Issue of Scientific Terms in Arabic

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan ATSIZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Din, -İzin İzi- ss.215-219


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri