ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(14.cilt) 2 SayıEditör
Hasan ATSIZ

Editör Yardımcısı


Samsun  2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli AYTEN Evrim ANIK  
LGBT Bireylerde Dinî İnanç, Din ve Tanrı Tasavvuru, Dinî ve Manevî Başa Çıkma Süreci ss.7-31
Religious Belief, Representations of Religion and God, and Religious/Spiritual Coping Process among Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual Individuals

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali BOLAT  
Abdülkerim Ruhî Efendi ve Şehâdetü’l-Hakk Adlı Eseri ss.33-47
Abdulkerim Ruhi and His Work Shahadath Al-Haqq

Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin AKGÜN  
“Umirtu en ukâtile’n-nâse” Hadisinin Rivayet Farklılıkları Hakkında Bir İnceleme ss.49-90
A Survey on the narrative differences of the Hadith that "I have been commanded to fight against people"

Özet | Abstract | Tam Metin

Enes BÜYÜK  
Tefsirde İsrâiliyyât’ın Arap Kültürüyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma ss.91-107
A Study On Relationship The Between Isra’iliyyat inTafsir And Arap Culture

Özet | Abstract | Tam Metin

Yakup POYRAZ  
Manastırlı Hasan Bin Ali’nin Ehâdîs-i Erbâ’în Adlı Manzum Kırk Hadis Tercümesi ss.109-135
The Poetic Translation Of Manastirli Hasan Bin Ali’s Forty Hadiths Compilation Entitled Ehadis-i Erbain

Özet | Abstract | Tam Metin

Cevat ÖZYURT  
Hegel’in Din Yorumunun Sosyolojik Analizi: Dinin Tin İle İmtihanı ss.137-174
The Sociologic Analysis Of Hegel’s Religion Interpretation: The Xamination Of Religion By Geist

Özet | Abstract | Tam Metin

Beyazıt Yaşar SEYHAN  
Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Dua Tutumu ve Tanrı Tasavvuru ss.175-204
In The Sample Of Universty Students Prayer Attitude And Image Of God

Özet | Abstract | Tam Metin

İlhami GÜNAY  
Kur’an-ı Kerim’in Dünya Hayatıyla İlgili Ayetlerinde Su ss.205-233
Water in the Verses of Holy Qoran, Which is Related to Worldly Life

Özet | Abstract | Tam Metin

Jacob A. Belzen Çeviren: Necmi KARSLI  
Din Psikolojisinin Geleceği ss.235-246
The Future of Psychology of Religion

Özet | Abstract | Tam Metin

Arthur Frank Buehler Çeviren: Mehmet Atalay  
Yeni Zelanda’da Tasavvuf Ekolleri ss.247-263
Modes of Sufi Transmission to New Zealand

Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin AYDOĞAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bilim ve Bilgelik ss.265-271
Science and Wisdom

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri