ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(14.cilt) 3 SayıEditör
Hasan ATSIZ

Editör Yardımcısı


Samsun  2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe İNAN KILIÇ  
Bayan Vaizlerin Mesleki Yeterlik Algıları ss.7-34
Proficiencies of Female Preachers

Özet | Abstract | Tam Metin

Osman BODUR  
Müteşâbih Hadîslerin Yorumunda Temsîl Sanatı ss.35-63
The Art of Representation of the Interpretation of the Allegorical Hadith

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali ÇOLAK  
Ölüm İlanı (Na‘y) İle İlgili Rivayetler ve Güncel Uygulamaları ss.65-93
The Rumors Related to Death Announcement and its Current Practises

Özet | Abstract | Tam Metin

Zeynel Abidin AYDIN  
Kadının Şahitliğiyle İlgili Ayetlerin Tefsirlerdeki Yansımalarına Eleştirel Bir Bakış ss.95-121
A Critical Approach to the Exegesis of the Verses Related to Women’s Testimony

Özet | Abstract | Tam Metin

Recep Orhan ÖZEL  
Bir Kur’ân Kıssası Bağlamında Tefsirde İsrâiliyyât Kritiği: Hz.Dâvûd’a Gelen Davacılar ss.123-155
A Qur’an Story And Israiliyyat Shadow In It’s Tafsir: The Plaintiffs Who Came To Davud And Their Messages

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa BAKIRCI  
Piraziz İlçesi Merkez Eren Camii Emekli İmam Hatip’i Hakkı Memiş Hoca’nın Hayatı ve Görüşleri Üzerine Bir İnceleme ss.157-184
A Study On The Life And Opinions Of Hakki Memiş Hodja, A Retired İmam Of Merkez Eren Mosque In The District Of Piraiz

Özet | Abstract | Tam Metin

Rıza KORKMAZGÖZ  
İslâm Düşüncesinde Allah’ı Bilmenin (Ma’rifetullah) Yolları ss.185-226
Ways on Knowledge of Allah (Marifatullah) in The Islamic Thought

Özet | Abstract | Tam Metin

Muammer İPEK  
İslam Kültürü Açısından Çevre-İnsan İlişkisi Üzerine ss.227-240
On The Environment-Man Relationship in Islamic Culture

Özet | Abstract | Tam Metin

Halit BOZ  
Kur’an’da Danışma Sistemi ss.241-255
Advısory Councıl ın the Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhittin DÜZENLİ  
Beğâvî’nin Kitabu’l-Mesâbih Adlı Eserinin Kadim Bir Nüshası Ve Diğer Nüshalarla Mukayesesi ss.257-284
An Ancient Manuscript Of Kıtâbu’l-Mesâbîh Written By Begâvî And Compared Its With The Other Copies

Özet | Abstract | Tam Metin

Marvin W. Berkowitz Çeviren: Macid YILMAZ  
Karakter Eğitimi Bilimi ss.285-302
The Science of Character Education

Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet KÖMÜRCÜ  
Muhammed ‘Abdulhalîm ‘Abdullah’ın “Er-Ruknu’l-Mukaddes” Adlı Kısa Hikâyesi ss.303-312
The Short Story Of Muhammad Abdulhalim Abdullah’s " Er-Ruknu'l-Mukaddes

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa KÖSE  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Günah Keçisi ss.313-320
Günah Keçisi

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri