ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(15.cilt) 1 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBahattin DARTMA  
El Yazması Eserlerin Önemi ve Resmî Olarak Kayıtlı Olmayanların Durumu Üzerine Kısa Bir Değerlendirme ss.7-14
The Importance of Manuscripts and A Short Evaluation of the Status of Officially Unregistered Manuscripts

Özet | Abstract | Tam Metin

İbrahim KUTLUAY  
Tûfandan Sonra İnsan Neslinin Hz. Nûh’un Üç Oğlu Vasıtasıyla Devam Ettiğine Dair Rivayetlerin Tahlili ss.15-41
The Evaluation of Some Narrations on Human Descendance from Noah's Three Sons after Noah’s Flood

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa ÜNVERDİ  
Yeniden Dirilişin Keyfiyeti Açısından Organ Nakli ss.43-70
The Organ Transplantation in Respect to the Type of Resurrection

Özet | Abstract | Tam Metin

Veysi ÜNVERDİ  
Mutezile'de Peygamberlerin İsmeti ss.71-111
Ismah of the Prophets in Mu’tazila

Özet | Abstract | Tam Metin

Şevket PEKDEMİR  
Evlilikte Denklik Konuları Üzerine Bir Değerlendirme ss.113-149
A Review on the Matters of Equality in Marriage

Özet | Abstract | Tam Metin

M. Fatih TURAN  
Franchise Sözleşmesinin (Akdinin) İslam Borçlar Hukuku Açından Analizi ss.151-205
Analysıs of Franchıse Contract in Terms of Islamıc Debt Law

Özet | Abstract | Tam Metin

Halil APAYDIN Rukiye EKER  
Din Görevlilerinde Meslekî Tükenmişlik: Kahramanmaraş Örneği ss.207-234
The Occupational Burnout of Religious Officials: An Example of Kahramanmaras

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdullah YALNIZ Ahmet AKIN  
Müslümanlık İbadet ve İnanç Ölçeği Kısa Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ss.235-241
Turkish Version of Short Muslim Practice and Belief Scale: The Study of Validity and Reliability

Özet | Abstract | Tam Metin

Recep ÖZDEMİR  
İslâm Hukûkunda Ticâret ve Borç İlişkilerinin Genel Yapısı ss.243-273
General Structure of Trade and Obligation in Islamic Law

Özet | Abstract | Tam Metin

Sevim GELGEÇ  
16/Nahl 44 Bağlamında Hz. Peygamber’in Tebyin Görevi ss.275-299
The Holy Prophet’s Declaratıon Mission in The Context Of Surat An-Nahl 44

Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet AKDAĞ  
Abdülganî Gürânî ve "Tercüme-i Dîbâce-iİ Telhîs-i Miftâh" Adlı Eseri ss.
Abdülganî Gürânî and His Work Called "Tercüme-i Dîbâce-i Telhîs-i Miftâh"

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri