ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(15.cilt) 3 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞevket TOPAL  
Bir Fıkıh Tarihçisi Olarak Ömer Nasuhî Bilmen ss.7-20
As a Historian of Islamic Law Omar Nasuhi Bilmen

Özet | Abstract | Tam Metin

Faruk SANCAR  
Selefîlik Bir Mezhep Mi Yoksa Bir Düşünme Tarzı mı? Selefi Düşüncenin Şifrelerine Dair Bir Değerlendirme ss.21-49
Is Salafism A Sect or a Thinking Style? An assessment on Salafi Thought’s Secrets

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet İLHAN  
Kelam Açısından Hastalık ve Tedavi Süreci ss.51-66
Illness and Treatment Process According to Kalam

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali AYTEN Sabriye Nazlı BATAN  
Dinî Başa Çıkma, Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma ss.67-92
A Study On The Relationship Among Psychological Resilience, Religious Coping And Life Satisfaction

Özet | Abstract | Tam Metin

Sabri TÜRKMEN Recep UÇAR  
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Yönelik Tutumlarına ve Başarılarına Olan Etkisi ss.93-116
The Effect of Co-Operative Learning Method on Attitudes and Success of Divinity Faculty Students in Arabic

Özet | Abstract | Tam Metin

Mahmud Esad ERKAYA  
Tarikatların Teşekkülü Öncesi Dönemde Kur’ân Kaynaklı Tasavvuf Kavramları ss.117-147
Qur’an-Originated Sufism Concepts in the Period Before the Formation of Sufi Orders

Özet | Abstract | Tam Metin

Esma ÇETİN  
Hüsamettin Ali el-Bitlisî’nin Türkiye Kütüphanelerinde Yazma Halinde Bulunan Eserlerinin Tanıtımı ss.149-177
The presentation of Hüsamettin Ali el-Bitlisî’s manuscripts found at the Libraries in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa IRMAK  
Kur’ân’ı Arap Kelâmıyla Mukayese Çabaları: Kısas Âyeti Örneği ss.179-206
The Attempts of Comparison the Qur’an to Arabic Texts: Example of the Qisas Verse

Özet | Abstract | Tam Metin

Ousama EKHTIAR  
Bütüncül Bir Bakış Işığında Modern Semantik Kuramlarının Problemleri ve Çözümleri ss.207-224
Problems of Modern Semantic Theories and Their Solutions in Light of Integrative Theory

Özet | Abstract | Tam Metin

Thomas M. SCHMİDT Çeviren: Mustafa EREN  
İkame ve Tercüme / Dinin Aktarıcısı ve Yorumlayıcısı Olarak Felsefe ss.225-238
Austauschbarkeit und Übersetzung. Philosophie als Vermittler und İnterpret von Religion

Özet | Abstract | Tam Metin

Mircea Eliade Çeviren: Ramazan ADIBELLİ  
Çağdaş Sanatta Kutsalın Sürekliliği ss.239-244
The Permanence of the Sacred in Contemporary Art

Özet | Abstract | Tam Metin

Nasr Hamid Ebu Zeyd Çeviren: Enes BÜYÜK  
Kur'an'ın Adalet Kavramı ss.245-264
The Qur'anic Concept of Justice

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri