ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(16.cilt) 1 SayıEditör
Yavuz ÜNAL - Nazmu’l-Hakk en-Nedvî

Editör Yardımcısı


Samsun  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSalih KESGİN  
İlahiyat Fakültelerinde Hadis Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını ss.9-45
Hadith Education in the Theology Faculties of Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali KUMAŞ / Ali Haydar BÖLÜKBAŞ  
İslâm Ceza Hukukunda Sarhoşluk Veren İçeceklerin İçilmesi: Cezanın Kapsamı Bağlamında Bir Tahlil ss.47-77
The Drinking Alcohol in Islamic Criminal Law: an Analysis About its Scope of the Criminal

Özet | Abstract | Tam Metin

Metin YILMAZ  
Abbasiler Dönemi Bağdat Zindanları ss.79-122
Dungeons Baghdad in Abbasid Period

Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman TURAN  
Yeni Dini Hareketlerde Kadın ss.123-145
Woman in New Religious Movements

Özet | Abstract | Tam Metin

Hacı Yusuf ACUNER / Ahmet Akif ERBAŞ  
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Diğer Branş Öğretmenlerine Göre Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlikleri ss.147-170
According to Religious Culture and Moral Knowledge Teachers and His Colleagues, Competency of Religious Culture and Moral Knowledge Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan ATSIZ  
“Ben ve Öteki” Diyalektiği Üzerinden Tanrı’nın Ontoteolojik Bağlamı ss.171-187
Onto-theologic Context of God Through "I and the Other" Dialectic

Özet | Abstract | Tam Metin

Fetullah YILMAZ  
Fıkıh İlminde Mesele Kavramı ss.189-217
The Concept of mas’ala in Islamic Jursiprudence

Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin AYDOĞAN  
Lessing’in Sanat Felsefesinde Laokoon Bahsi ss.219-242
The Laokoon Mention in Lessing’s Philosophy of Art

Özet | Abstract | Tam Metin

Suliman ALOMİRAT / Saffet KÖSE  
Arap Dili ve Belâgatı'nın İslami İlimleri Öğrenmedeki Yeri ss.243-266
Learn Arabic and rhetoric's way to the collection of forensic science

Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin AKGÜN  
Hadis Hırsızlığının Yöntemleri ve Boyutları ss.267-279
The Dimensions and Methods of Hadith Stealing

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali AYTEN / Refik YILDIZ  
Dindarlık, Hayat Memnuniyeti İlişkisinde Dinî Başa Çıkmanın Rolü Nedir? Emekliler Üzerine Bir Araştırma ss.281-308
What is the Role of Religious Coping Activities on the Relationship between Religiosity and Life Satisfaction? A Study On Retirees

Özet | Abstract | Tam Metin

Heribert Horst Çeviren: Sabri ÇAP  
Taberî’nin Kur’an Tefsiri’ndeki Rivayetler ss.309-328
The Narrations in Tabari's Tafsir

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri