ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(16.cilt) 2 SayıEditör
Hasan ATSIZ

Editör Yardımcısı
Zübeyir ÜÇTAŞ / Mehmet KÖKLÜDAĞ

Samsun  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLatif TOKAT  
Kutsal ve Sanat ss.9-22
Holy and Art

Özet | Abstract | Tam Metin

Cemil ORUÇ  
İngiltere’de Okul Öncesi ve İlköğretim Okullarında Resmi Din Eğitimi II: Kilise Okulu Örneği ss.23-50
Religious Education in England at Pre-School and Primary School II: The Sample of the Church of England School

Özet | Abstract | Tam Metin

Erol ERKAN  
Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme (Gaziantep Örneği) ss.51-92
Syrian Immigrants and Religious Life: Adaptation, Encounter, Affinity Gaziantep Example

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed KIZILGEÇİT / Mustafa İŞLEK  
Demografik Özellikler İle Dua Tutumu Arasındaki İlişki: Lise Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma ss.
The Relationship Between Demographic Characteristics and Prayer Attitudes: An Empirical Research on High School Students

Özet | Abstract | Tam Metin

Veli ABA  
Duygusal Yakınlık Bağlamında Nesnel Cerh Uygulama Örnekleri (Baba-Oğul/Hoca-Talebe Özelinde) ss.125-156
The Samples of Objective Al-Carh Practice in the Context of Emotıonal Proximity (Specifically Father/Son–Teacher/Student)

Özet | Abstract | Tam Metin

Ümüt TORU  
Mezhep Taassubunun Fırka Tasvirine Etkisi (Kitâbu'l-Fırak Örneği) ss.157-183
The Influences of Sectarian Fanaticism on Descriptions of Other Sects (The Case of Kitab al-Fıraq)

Özet | Abstract | Tam Metin

Sabri ÇAP  
Mahmut Muhtar Paşa’nın (1867-1935) Kur’an ve Hadisle İlgili İki Eseri Üzerine ss.185-219
On Two Works of Mahmut Mukhtar Pasha related to the Quran and Hadith

Özet | Abstract | Tam Metin

İbnü’s-Sübkî, Ebû Nasr Tâcüddîn Abdülvehhâb b. Alî b. Abdilkâfî (v. 771/1370) Çeviren: İbrahim TOZLU  
Cerh ve Ta’dil İlminde Temel Kural ss.221-245
Basic Rules of The Al-Djarh Wa’t-Ta?Dıl

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri