ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(17.cilt) 1 SayıEditör
Hasan ATSIZ

Editör Yardımcısı
Zübeyir ÜÇTAŞ / Mehmet KÖKLÜDAĞ

Samsun  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet KAYA  
Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinde Şiirle İstişhâd ss.9-42
Consultation with Poetry in the Tafsir of Hak Dini Kur’an Dili

Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail BAYER  
Mûsâ Kıssasında Yer Alan “Ateşte Olan/Olanlar”In Kimliği Üzerine Tartışmalar ss.43-62
Discussions on The Identıty of “One/Those on Fire” Partaking in Mûsâ Parable

Özet | Abstract | Tam Metin

Fuat İSTEMİ  
İbn Kâni‘ ve Hadis İlmindeki Yeri ss.63-82
İbn Kani’ and His Place of Hadith Science

Özet | Abstract | Tam Metin

Osman ORUÇHAN  
İbn Hacer’in Buhârî Ravileri Savunusu: Hedyu’s-Sârî Özelinde Bir Değerlendirme ss.83-125
Ibn Hagar’s Defence on Bukhari’s Narrators: an Evaluatıon Spesific to Hadyu Al-Sari

Özet | Abstract | Tam Metin

Yasemin GÜLEÇ  
Nasîrüddin Tûsi'de Daire ve Merkezi: Bir Erdem Olarak Adalet ss.127-145
Circle and İts Center in Nasîrüddin Tûsi: Justice as A Virtue

Özet | Abstract | Tam Metin

Cengiz BATUK Tamer ASLAN  
İslam Kültüründe Çevre Duyarlılığının Artırılmasında Resmin Önemi ss.147-169
The Importance of Painting in Islamic Culture for Increasing of the Environmental Awareness

Özet | Abstract | Tam Metin

Kasım TİMUR  
Neden Bir “İslami Uluslararası İlişkiler Teorisi” Yoktur? ss.171-195
Why is There No “an Islamıc Internatıonal Relatıons Theory”?

Özet | Abstract | Tam Metin

İbrahim AŞLAMACI  
İhl Öğrencilerinin Meslek Dersleri Ve Meslek Dersi Öğretmenlerine Yönelik Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ss.197-232
The Investigation of Relationship Between Attitudes Towards The Vocational Courses and The Vocational Course Teachers of The Imam Hatip High School Students

Özet | Abstract | Tam Metin

Meredith B. MCGUIRE& James V. SPICKARD Çeviren: Filiz ORHAN  
"Modern Dünyada Din" Güncellenen 5. Anlatıya Atıfla ss.233-292
Translation of the Title "Religion in the Modern World" Text

Özet | Abstract | Tam Metin

Eyüp KURT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bugünün Müslümanının Kur’an’la İletişimi ss.293-297


Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet KÖKLÜDAĞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: el-Luğatu ve’l-Mecâz Beyne’t-Tevhîd ve Vahdeti’l-Vücûd ss.299-302


Özet | Abstract | Tam Metin

Asim DURAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Aydınlanma ve Kutsal Kitabın Kültürel Bir Metin Olarak Yeniden İnşası ss.303-308


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri