ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(17.cilt) 2 SayıEditör
Hasan ATSIZ

Editör Yardımcısı
Zübeyir ÜÇTAŞ / Mehmet KÖKLÜDAĞ

Samsun  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSüleyman TURAN / Emine BATTAL  
Japon Kültüründe Engellilik ss.9-19
Disability İn Japanese Culture

Özet | Abstract | Tam Metin

Tahsin KULA / Müslime ERDEN  
Varoluşsal Kaygı Ve Din ss.21-41
Existential Anxiety And Religion

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan YERKAZAN  
Zemahşerî’nin Hadisleri Te’vil Metodu ss.43-74
The Ta’wil Method of Zamakhshari’s Hadiths

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali KUMAŞ / Mehmet ÜMÜTLİ  
Sadrüşşerîa’nın Usûl Düşüncesinde Fıkıh Usûlü’nün Mahiyeti ss.75-92
The Composition Of The Usûl Al-Fıqh İn Sadr Al-Sharia’s Usûl Anderstanding

Özet | Abstract | Tam Metin

Atiye Gülfer GÜNDOĞDU  
Okurla Dil Arasındaki Şüphe Ve Güven İlişkisinin Edebi Metnin Anlamına Etkisi ss.93-110
Influence On Meaning Of The Literary Text Of Relation Of Faith And Suspicion Between Reader And Language

Özet | Abstract | Tam Metin

Asim DURAN  
Aydınlanma Ve Kutsal Kitap Yorumunun Tarihsel Dönüşümü ss.111-128
The Enlightenment and the Historical Transformation of the Interpretation of Scripture

Özet | Abstract | Tam Metin

Cengiz BATUK / Rabia MERT  
Çatışan Kutsalların Ortasındaki Şehir: Kudüs ss.129-149
City in the Middle of Conflicting Sanctuaries: Jerusalem

Özet | Abstract | Tam Metin

Tuncay KARATEKE / Şuayip ÖZDEMİR  
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Davranışları -Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği- ss.151-169
The Academic Cheating Behaviours of The Students in The Faculty of Theo-logy -The Sample on Firat University, The Faculty of Theology-

Özet | Abstract | Tam Metin

Necattin HANAY  
Aksarâyî’nin Kitabü’l-Es’ile Ve’l-Ecvibe’si Ve Yorum Metodu ss.171-198
Aksarayi’s Book Called al-As’ila wa’l-Ajwiba and His Method in Comment

Özet | Abstract | Tam Metin

Geoffrey P. Nash Çeviren: Mustafa Derviş DERELİ / Abdullah Ömer YAVUZ  
Geç Modern Çağda İslami Ve Bahai Modernleşmelerindeki Korku Ve Otoritenin Etkisi: Liberal Bir Perspektif ss.199-215
The Impact of Fear and Authority on Islamic and Baha’i Modernisms in the Late Modern Age: A Liberal Perspective

Özet | Abstract | Tam Metin

Ervanur TURAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sabır Psikolojisi: Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma ss.217-220


Özet | Abstract | Tam Metin

Osman CURUK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İlk Dönem İslam Tarihi -Bir Önsöz- ss.221-225


Özet | Abstract | Tam Metin

Recep KÖKLÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hadisleri Anlama Sorunu ss.227-232


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri