ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(17.cilt) 3 SayıEditör
Hasan ATSIZ

Editör Yardımcısı
Zübeyir ÜÇTAŞ / Bekir ÖZÜDOĞRU

Samsun  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLatif TOKAT  
Entelektüel Kimdir? -Türkiye’nin Entelektüel Sorunu- ss.9-42
Who is Intellectual? -Turkey’s Intellectual Problem-

Özet | Abstract | Tam Metin

Servet GÜNDOĞDU  
Hâmid’in Makber’inde İfadeyi Bulma, Çelişki Ve Olasılık Sorunu ss.43-72
The Question of Find the Expression, the Contradiction and the Possibility in Hâmid’s Makber (The Grave)

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali ARSLAN  
Kur'ân-I Kerim'de İşâret Edilen Bazı Rivâyet Kâide Ve Esasları ss.73-106
The Rules and Principles of transmission Pointed in the Holy Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin AKGÜN  
Tirmizî’nin Kullandığı “Hadîsun Garîbun” Kavramı ss.107-124
‘Hadîthun Gharîbun’ Concept used by Tirmizî

Özet | Abstract | Tam Metin

Bekir ÖZÜDOĞRU  
Kemaleddin İbnü’l-Hümâm’ın Rivayetlerin İsnadına Yönelik Değerlendirmeleri ss.125-155
Evaluations of Kamaladdin İbnu’l-Humam for İsnad of Rivayât

Özet | Abstract | Tam Metin

Recep KÖKLÜ  
Cemaat Kavramının Delaleti İle İlgili Yaklaşımlar Ve İslam Düşünce Ekollerine Yansımaları ss.157-192
Approach to Portend of the Concept of Islamic Community and Effect on Schools of Islamic Thought

Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin MARAZ  
Mu’tezilî Bakış Açısıyla Allah’ın İnkâr Edeceğini Bildiği Kimseye Teklifte Bulunması ss.193-236
Allah’s Proposal to the One Who is Already Known as to Deny According to Mu'tazilite

Özet | Abstract | Tam Metin

Mahsum AYTEPE  
Lütuf Teorisi Çerçevesinde Allah-İnsan İlişkisinin Mu’tezilî Yorumu ss.237-276
Mu’tazilite Interpretation of Allah-Human Relationship in the Framework of Grace Theory

Özet | Abstract | Tam Metin

Yaşar AKASLAN  
Bir İlm-i Kırâat Klasiği: Tayyibetü’n-Neşr Fi’l-Kırââti’l-‘Aşr ss.277-310
A Recitation Classic: Tayyiba al-Nashr fi’l-Qirââti’l-‘Ashr

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri