ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(2.Cilt) 2 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2002

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBülent ŞENAY  
One Truth Many Religions in Global Village: Islam And Religious Diversity ss.1-34


Özet | Abstract | Tam Metin

Celal TÜRER  
Whitehead’ın Dın Felsefesı ss.35-54


Özet | Abstract | Tam Metin

Yavuz KÖKTAŞ  
Yabancı Dilde Yayınlanan Bazı Hadîs Makaleleri ss.55-63


Özet | Abstract | Tam Metin

Şuayip ÖZDEMİR  
Türkiye’de Cezaevlerinde Din Eğitimi Uygulamasının Geçirdiği Aşamalar ss.65-78


Özet | Abstract | Tam Metin

Şaban SAĞLIK  
“Mescid-İ Aksa” Şiiri Örneğinde Bir Şiirin Dilbilim Terimleriyle Çözümlenmesi ss.79-105


Özet | Abstract | Tam Metin

Cüneyt EREN Muharrem YILDIZ  
Kur’ân-ı Kerim ve Kitâb-I Mukaddes’te Şuayb Aleyhisselam ss.107-132


Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer KARA  
Gazali Üzerine Yapılan Çalışmalar ss.133-159


Özet | Abstract | Tam Metin

Faiz KALIN  
Zaman Kavramı Açısından el- Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıfın’a Genel Bir Bakış ss.161-170


Özet | Abstract | Tam Metin

Fatih TOKTAŞ  
Yunanlı Filozofların Görüşleri Üzerine Risâle ss.171-194


Özet | Abstract | Tam Metin

Adem ÇALIŞKAN  
Cenâb Şehâbeddin’in Bir ‘Münâcât’ı ve Tahlili ss.195-206


Özet | Abstract | Tam Metin

Zülfikar DURMUŞ  
Kur’an-ı Kerim’de Uluslararası İlişkiler ss.207-229


Özet | Abstract | Tam Metin

Kutsi KAHVECİ  
Aklın İlkelerine Ontolojik ve Epistemolojik Bir Yaklaşım ss.231-242


Özet | Abstract | Tam Metin

M. J. Kister Çeviren: Yavuz KÖKTAŞ  
İslâm’da Yönetimle İlgili Sosyal ve Dinî Anlayışlar ss.243-271
Social and Religious Concepts of Authority in Islam

Özet | Abstract | Tam Metin

Rene Wellek Çeviren: Sıddık YÜKSEL  
Edebiyat Tarihinde Romantizm Kavramı ss.273-320
The Concept of Romanticism in Literary History

Özet | Abstract | Tam Metin

Cüneyt EREN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Menheciyyetu’l Bahs fi’t-Tefsîri’l- Mevdûi li’l-Kur’âni’l-Kerîm ss.321-322


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri