ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(2.Cilt) 3 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2002

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞuayip ÖZDEMİR  
Nisâ Sûresinde Aileyle İlgili Olarak Yer Alan Âyetlerin İstikrarlı Bir Aile Kurumunun Teşekkülü ve Çocuğun Eğitimi Açısından Tahlili ss.1-17


Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet YOLCU  
Yabancı Dil Öğrenimi ss.19-73


Özet | Abstract | Tam Metin

Zülfikar DURMUŞ  
Kur’ân’a Göre İnsanın İlişkilerinde Sorumlu Olduğu Temel Ahlâkî İlke: Ahde Vefâ ss.77-95


Özet | Abstract | Tam Metin

Hayrettin ÖZTÜRK  
Kur’an-ı Kerim’in Kıraatinde 7 Harf Meselesi ss.97-111


Özet | Abstract | Tam Metin

Ruhattin YAZOĞLU  
Paul Tıllıch’de Tanrı Kavramı ss.113-130


Özet | Abstract | Tam Metin

Nuri KAHVECİ  
Sorumluluk Hukuku Açısından Zarar Görenin Kusurunun Hukuki Sonuçları ss.131-142


Özet | Abstract | Tam Metin

Faiz KALIN  
Kur’ân’a Göre Eğitim ve Öğretimin Temel Kriterleri ss.143-154


Özet | Abstract | Tam Metin

Abdullah ÇOLAK  
İbn Hazm ve El-Muhallâ’sı ss.155-182


Özet | Abstract | Tam Metin

Halil APAYDIN  
Burçların Dinî Tutum Ve Davranışlarla İlişkisi ss.183-206


Özet | Abstract | Tam Metin

Sulıman Bashear Çeviren: Yavuz KÖKTAŞ  
İslâmî Apokaliptik Eserler ve Kıyamet: Hadîsler Işığında Bir Durum Değerlendirmesi ss.209-228
Muslim Apocalypses and The Hour: A Case-Study in Traditional Reinterppretation

Özet | Abstract | Tam Metin

W. A. Christian JR Çeviren: Mustafa ARSLAN  
Halk Dini ss.229-234
Folk Religion

Özet | Abstract | Tam Metin

Raphael Patai Çeviren: Mustafa ARSLAN  
Halk İslamı ss.235-239
Folk İslam

Özet | Abstract | Tam Metin

Peter ANTES Çeviren: Zülfikar DURMUŞ  
İslamî Teolojide Gayri Müslimlerle İlişkiler ss.241-249


Özet | Abstract | Tam Metin

Robert C. Koons Çeviren: Hüseyin AYDIN  
Teizm Ve Big Bang Kozmolojisi ss.251-263


Özet | Abstract | Tam Metin

Sahiron Syamsuddin Çeviren: Zülfikar DURMUŞ  
Âl-İ İmrân Suresi’nin 7. Âyetindeki Muhkemât ve Müteşabihât’a İlişkin Taberî ve Zemahşerî’nin Görüşlerinin Analitik Bir İncelemesi ss.265-281


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri