ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(2.Cilt) 4 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2002

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenZülfikar DURMUŞ  
Cezaevi Din Görevlileri Ve Yöneticilerine Göre Cezaevlerinde Din Eğitimi ss.1-19


Özet | Abstract | Tam Metin

Adem DÖLEK  
Bazı Hadîslerin Psikoterapi Açısından Yorumlanması ss.21-38


Özet | Abstract | Tam Metin

Osman KESKİNER  
İbn Kutluboğa El-Hanefi Ve Kitabu Takribi’l-Garib Adlı Eseri (Ö.879/1474) ss.39-51


Özet | Abstract | Tam Metin

Ali DUMAN  
Şerafeddin Yaltkaya ve “Mu`tezile ve Husnkubh Meselesi” Makalesi ss.53-65


Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet YOLCU  
Dil: İşlevi, Çeşitleri ve Alanları Bağlamında Kavramsal Bir İnceleme ss.67-96


Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet Akif ÖZDOĞAN  
Belâgatın Sistematize Edilmesinde Es-Sekkâkî Ve El-Kazvînî’nin Rolü ss.97-106


Özet | Abstract | Tam Metin

İhsan TERZİ  
Carpets With Human And Animal Figures In Anatolia And Azerbaijan ss.107-115


Özet | Abstract | Tam Metin

Abdurrahman ATEŞ  
Geçmişten Günümüze Bilimsel Tefsir Okulu ss.117-141


Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer MÜFTÜOĞLU  
İntihar Olayları Üzerine Bir Değerlendirme (Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Kadın İntihar Olayları Örneği) ss.143-160


Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa ARSLAN  
Dinsel Boyutluluğun Sosyolojik Bağlamı: Faktör Analitik Bir Çalışma ss.161-186


Özet | Abstract | Tam Metin

Yavuz KÖKTAŞ  
Sünnet, Hadîs ve Medine Ameli ss.195-213


Özet | Abstract | Tam Metin

Jalal Uddin KHAN Çeviren: Adem ÇALIŞKAN  
İslâmî Bir Bakış Açısı İle Edebiyat Okuma ss.215-222
Reading Literature with an Islamic Perspective

Özet | Abstract | Tam Metin

Rene Wellek Çeviren: Sıddık YÜKSEL  
Yeniden Gözden Geçirilen Romantizm ss.223-233
Romanticism Re-examined

Özet | Abstract | Tam Metin

Robert Brunschvig Çeviren: Hulusi ARSLAN  
Mutezile ve Aslah ss.235-249


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri