ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(2.cilt) 1 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2002

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞinasi GÜNDÜZ  
Misyonerlik ve Hıristiyan Misyonerler ss.1-21


Özet | Abstract | Tam Metin

Nevzat TARTI  
Hadiste Tarihsellik Tartışmasının Oluşturduğu Peygamber İmajı ss.23-32


Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin KAHRAMAN  
Ebû Bekir er-Râzî’nin Felsefesinin Kaynakları ss.33-50


Özet | Abstract | Tam Metin

Tuncay İmamoğlu  
Seneca Felsefesinde Kötülük Problemi ss.51-57


Özet | Abstract | Tam Metin

Tuncay İmamoğlu  
W. Montgomery Watt’ın Vahiy Anlayışı ss.59-63


Özet | Abstract | Tam Metin

Seyfullah Kara  
Hz.Peygamber Döneminde Gençliğin Eğitimine Tarihsel Bir Yaklaşım ss.65-73


Özet | Abstract | Tam Metin

Rene Wellek Çeviren: Sıddık Yüksel  
Yirminci Yüzyıl Tenkidinin Ana Temayülleri ss.75-91
The Main Trends of Twentieth-Century Criticism

Özet | Abstract | Tam Metin

Çeviren: Yavuz Köktaş  
İlk İslâm Hukuk Mezheplerinde Sünnet ve Cema’a Kavramları ss.93-104
The Concept of Sunna and Cema’a in The Early Schools of Islamic Law

Özet | Abstract | Tam Metin

George GADAMER Çeviren: Ali Rıza Aydın  
Ölüm Tecrübesi ss.105-112


Özet | Abstract | Tam Metin

John R. Shook Çeviren: Celal Türer  
Dewey’in Pedagojik İnançlarının Felsefi Bağlamı ss.113-131
The Philosophical Context of Dewey’s Pedagogical Creed

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdulfettah Ebu Gudde Çeviren: Yavuz Köktaş  
Hadîslerde Geçen Sünnet Kelimesinin Anlamı ss.133-142
es-Sünnetu’n-Nebeviyye ve Beyânu Medlûlihe’ş- Şer’iyye

Özet | Abstract | Tam Metin

Syed Ali ASHRAF Çeviren: Adem Çalışkan  
Edebiyat Eğitimi Ve Dînî Değerler: İslâmî Yaklaşım ss.143-156
Literary Education and Religious Values: the Islamic Approach

Özet | Abstract | Tam Metin

İsa ÇELİK  
Tasavvufî Düşüncede Havâtır ss.157-170


Özet | Abstract | Tam Metin

Steven D. KEPNES Çeviren: Bekir Zakir Çoban  
Din Araştırmalarında Anlama Ve Açıklama Yöntemleri Arasındaki Uçurumu Telif Etmek ss.171-181


Özet | Abstract | Tam Metin

J.Spencer Trimingham Çeviren: Kadir Özköse  
Tasavvuf Akımlarının Kuruluşu-I ss.183-193


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri