ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(4.Cilt) 1 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞuayip ÖZDEMİR  
Seyyid Ahmet Arvasi’ye Göre Eğitimle Kültür Arasındaki İlişki ss.5-14
Relation Between Culture and Education in Seyyid Ahmet Arvasi

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali Rıza AYDIN  
Din ve Psikoloji İlişkisi Üzerine ss.15-29
On Relationship between Religion and Psychology

Özet | Abstract | Tam Metin

Yavuz KÖKTAŞ  
Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri Adlı Eserde Hadis Olgusu Ve Hadis Yorumları ss.31-55
The Hadith Phonomene And The Hadith Interpretations In The Work Named “Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri”

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdurrahman KASAPOGLU  
Şüphe İnkâr İlişkisi ss.57-116
Doubt Leading Denial in Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

A.Kadir EVGİN  
Caferî İnanç Sisteminde Hadîs Anlayışı ss.117-147


Özet | Abstract | Tam Metin

Fethi Kerim KAZANÇ  
Eş‘arî Kelamında Siyasal Otorite Kavramı ss.149-288
The Notion of Political Authority in Asharite Theology

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa ARSLAN  
Kültürel Bağlamda Din ss.189-205
Religion in Cultural Context

Özet | Abstract | Tam Metin

Eyüp ŞİMŞEK  
Çocukluk Dönemi Dini Gelişim Özellikleri Ve Din Eğitimi ss.207-220


Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed Zâhid el-KEVSERÎ Çeviren: Osman GÜNER  
Ka'bu'l-Ahbâr Ve İsrâiliyât ss.221-225


Özet | Abstract | Tam Metin

Anthony C. YU Çeviren: Adem ÇALIŞKAN  
Edebiyat ve Din ss.227-253
Literature and Religion

Özet | Abstract | Tam Metin

Meredıth B. Mcguıre Çeviren: A.Faruk SİNANOĞLU  
Modern Dünyada Din ss.225-264
Religion in the Modern World

Özet | Abstract | Tam Metin

Abu Ameennah Bilal Philips Çeviren: İbrahim EROL  
İnsanlar İslam’ı Niçin Kabul Ediyorlar ss.265-273


Özet | Abstract | Tam Metin

Hugh WYNNE Çeviren: Süleyman TURAN  
Kilise Tarihinde Antisemitizm ss.275-290


Özet | Abstract | Tam Metin

Richard TAYLOR Çeviren: Aliye ÇINAR  
İman ss.291-298
Faith

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri