ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(4.Cilt) 3 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBahattin DARTMA  
Kur’ân Kelimesinin Semantik Analizi Üzerine ss.7-16
On The Semantics Analysis Of The Qoran’s Word

Özet | Abstract | Tam Metin

Ferit USLU  
İbn Teymiyye’nin Kelamcıların Geleneksel İman Tanımına Eleştirisi ss.17-31
Ibn Taymiyya's Criticism of the Mutakallimun's Traditional Definition of Faith

Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir GÜRLER  
Cerhin Gıybet Olup Olmadığı Yönündeki Tartışmalara Eleştirel Bir Katkı ss.33-48
A Critical Contribution to issue whether ol-Carh is a al-Gıybat or not in the History of Hadith

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali Rıza AYDIN  
Çağdaş Araştırmalar Işığında Din Psikolojisine Bir Bakış ss.49-59
An Examination about Psychology of Religion in the Light of Contemporary Researches

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa DEMİRCİ  
Emevilerin Irak Valisi Hâlid B. Abdullah El-Kasrî’nin Hayatı Ve Faaliyetleri ss.61-74
The Life and Works of the Ummayad Governor of Irak Halid B. Abdullah El-Kasri

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer Pakiş  
Kutsal Metinlerde İsmail Ve İshak ss.75-94
Ismail And Ishak In The Narratives Of The Sacred Texts

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan ATSIZ  
Psikoanalitik Kuramda Dinin Kökeni Ve Gelişim Süreci ss.95-120


Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed Hüseyin TABATABAÎ Çeviren: Mustafa AKÇAY  
İmamın Bilgisine Dair (İmamet Düşüncesi) ss.121-136


Özet | Abstract | Tam Metin

Nagaty SANAD Çeviren: Nuri KAHVECİ  
İslam Hukukuna Genel Bir Bakış ss.137-141


Özet | Abstract | Tam Metin

Monique BERNARDS Çeviren: Cüneyt EREN-Bilâl TEMİZ  
Kur’an-ı Kerîm’de İstisnâ (Hûd Sûresi, 116. Ayet Örneği) ss.143-150


Özet | Abstract | Tam Metin

Elizabeth K. Nottingham Çeviren: Mehmet Ali KİRMAN  
Din Sosyolojisi Araştırmaları ss.151-170


Özet | Abstract | Tam Metin

Nathan A. SCOTT Çeviren: Adem ÇALIŞKAN  
Modern Edebiyatın Dinî Boyutları ss.171-184
Religious Dimensions of Modern Literature

Özet | Abstract | Tam Metin

Rudolf BULTMANN Çeviren: Cengiz BATUK  
İsa’nın Mesajı ve Mitoloji Problemi ss.185-191
The Message of Jesus and Problem of Mythology

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri