ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(4.Cilt) 4 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2004

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBahattin DARTMA  
İlmî Bir Tefsir Denemesi: Kur’ân Bağlamında Dünya Dışındaki Gök Cisimlerinde Canlı Varlıkların Olabileceğine Dair ss.7-15
Essay Of ‘A Scıentific Interpretation’: The Existence Of The Living Things In Celestial Objects Apart From The Eart In The Context Of The Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

Naci KULA  
Engellilere Verilecek Tebliğ Ve İrşad Hizmeti ss.17-45
The Service Of Tablig And Irshad For Disabled Peoples

Özet | Abstract | Tam Metin

Adem DÖLEK  
Hadîsler Işığında Temizlik Ve İbâdet Konularındaki Vesveseler Ve Tedâvî Yolları ss.47-71
Mısgıvıngs In The Cleanness And Worship And The Ways Of Healings With Inspirations In Light Of Hadiths

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdurrahman KASAPOGLU  
Kur’an’da Eşler Arası İlişki Hakkında Önemli Bir Kavram: “Sükûn” -Eşler Arasında Cinsel Ve Duygusal Eğilim- ss.73-86
Sexual And Emotional Affinity Between Couples

Özet | Abstract | Tam Metin

Musa Kazım ARICAN  
Spinoza’nın Natura Naturans Ve Natura Naturata Kavramlarının Anlamsal İçeriği Üzerine Tartışmalar ss.87-96
A Discussion On The Meaning-Content Of The Concepts 'Natura Narurans And Natura Naturata' In Spınoza's Philosophy

Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir PAKSOY  
Hadiste Tahif –Lafız ve Anlam Hataları ss.97-116
Error In The Wording And Spelling Of The Words Of Hadith

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer KARA  
Arap Dilbilimindeki ‘Terâdüf’ ve ‘Furûk’ Argümanlarının Mukayeseli Tahlili -el-Furûku’l-Luğaviyye’ye Giriş (III)- ss.117-146
Analysis of Arguments of Synonymity And Furuq in the Arabic Lınguistics -Introduction to the ‘Al-Furûq Al-Lughawiyya’ (III)-

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer Pakiş  
Halku’l-Ef’al İle İlişkilendirilen Ayetlerin Mu’tezili Ve Sünni Okuma Biçimi (Nasr Hamid Ebu Zeyd Örneği) ss.147-160
Mu’tezili And Sunni Way Of Readıng Verses Related Wıth Halku’l-Ef’al

Özet | Abstract | Tam Metin

Seyit AVCI  
Keşif Yoluyla Hadis Rivayeti Meselesi ss.161-193
Hadith Narrative Manner Via Investigation

Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet Halil AZİZ Çeviren: İbrahim H. KARSLI  
Kur’an’da Cinsiyet Kalıpları: Sosyolengüistik Bir Yaklaşım ss.195-204


Özet | Abstract | Tam Metin

Ralph W. Hood, Jr Bernard Spilka Bruce Hunsberger Richard Gorsuch Çeviren: M.Doğan KARACOŞKUN  
Dini Gelişim Kuramları ss.205-221
Theories Of Religious Development

Özet | Abstract | Tam Metin

Robertson DAVIES Çeviren: Adem ÇALIŞKAN  
Seküler Edebiyat Olarak Roman ss.223-234
The Novel As Secular Lıterature

Özet | Abstract | Tam Metin

Michael COOK Çeviren: Celaleddin ÇELİK  
Max Weber Ve İslam Mezhepleri ss.235-241
Max Weber And Islamic Sects

Özet | Abstract | Tam Metin

Ronald D. WITHERUP Çeviren: Süleyman TURAN  
Pavlus Hakkında On Soru On Cevap ss.243-259


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri