ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(5.Cilt) 1 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2005

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNihat DALGIN  
Kadın ve Erkeğin Şahitliği İle İlgili Naslardaki Düzenlemelerin İslam Hukukuna Yansımaları Üzerine Değerlendirme ss.7-38
Evaluations On The Reflections of Women’s and Men’s Witnessing On Islamic Law

Özet | Abstract | Tam Metin

Hidayet AYDAR  
Kur'an'da Rüyalar ve Rüyaların Hayata Yansımaları ss.39-60
Dreams In The Qur’an And Their Reflections On Life

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdulbaki GÜNEŞ  
Kur'ân'da Sünnetullah Ve Toplumların Çöküş Nedenleri ss.61-93
Divine Law In The Quran And The Reasons Of The Decline Of Communities

Özet | Abstract | Tam Metin

H. Ahmet ÖZDEMİR  
Son Peygamber’in (S.A.V.) Son Mesajı Olarak Vedâ Hutbesi ss.95-112
As The Last Caution Of The Last Messenger Muhammad His Farewell Preach

Özet | Abstract | Tam Metin

Osman AYDINLI  
Mu'tezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci: Kâdî Abdulcebbâr’ın İmâmet Anlayışı ss.113-146
The Diversity Process In The Mu‘Tazılıte Political Thought: Qadi Abd Al-Jabbar’s Imama Notion

Özet | Abstract | Tam Metin

Salih Sabri YAVUZ  
Kelâm’da Efdaliyyet Meselesi Ve İbn Kemal’in “Efdaliyyetu Muhammed” Risalesi ss.147-185
The Question Of Superiority In Islamic Theology, And “Afdaliyyatu Muhammed” By Ibn Kamal

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer MÜFTÜOĞLU  
Vahiy Sürecinde "Sa‘a(t)" Kavramının Semantik Analizi ss.185-209


Özet | Abstract | Tam Metin

Şevket TOPAL  
İslâm Hukûkunda Alım Satım Piyasasına Yönelik Bazı Düzenlemeler ss.211-228


Özet | Abstract | Tam Metin

Vecihi SÖNMEZ  
İslam Düşüncesinde Bilgi-İman İlişkisi ss.229-247
The Relationship Of Knowledge And Belief In The Islamic Thought

Özet | Abstract | Tam Metin

O. B. HARDISON, JR Çeviren: Adem ÇALIŞKAN  
Avrupai Dini Drama ss.249-259
European Religious Drama

Özet | Abstract | Tam Metin

Reşîd ‘Abdurrahmân el-‘UBEYDÎ Çeviren: Ahmet YÜKSEL  
İbn Kemâl Paşa’nın Arap Dilindeki Çalışmaları ss.261-277


Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed Ebu LEYLA Çeviren: İbrahim H. KARSLI  
Kur’ân: Tabiatı, Sahih Oluşu, Müslüman Akıl Üzerindeki Etki Ve Otoritesi ss.279-294


Özet | Abstract | Tam Metin

W. Montgomery WATT Çeviren: Halil İbrahim BULUT  
Erken Dönem İmâmet Doktrinine Dair Mülahazalar ss.295-304


Özet | Abstract | Tam Metin

Abdu’l-Fettah Ebû GUDDE Çeviren: Harun Reşit DEMİREL  
Sünnet Kavramının Hukukî Anlamı Ve Dârekutnî’nin Sünen’i Üzerine Bir İnceleme ss.305-331
Juridical Meaning Of Al-Sunnah Concept And A Study On Daraqutni’s Al-Sunnah

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdulvahap ÖZSOY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: El-Câmiu’l-Kebîr Fî Kütübi Turâsi’l-Arabî ve’l-İslâmî ss.333-336


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri