ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(5.Cilt) 3 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2005

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulbaki GÜNEŞ  
Kur'ân Işığında Şiddet Sorununa Bir Bakış ss.7-28
A Look At The Problem of Violence In The Light of The Koran

Özet | Abstract | Tam Metin

Yavuz KÖKTAŞ  
Müslim’in Sahîh’ine Yapılan En Eski Tenkid: Ebu’l-Fadl El-Herevî’nin İlelu’l-Ahâdîs Fî Kitâbi’s-Sahîh Li-Müslim Adlı Eserinin Takdim Ve Tercümesi ss.29-56
The Primeval Criticism Concerned Muslim: The Introducing And Translating Of Named Work "Ilelu'l-Ahâdis Kitâbi's-Sahıh Lı-Müslim" Relating To Ebu'l-Fadl El-Herevi.

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdurrahman KASAPOGLU  
Kur’an’da Koşullandırma Yoluyla Öğrenme -Hayvanların Koşullandırılması- ss.57-71
Learnıng Through Condıtıonıng In Quran -Conditioning Of Animals-

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa ALICI  
Kutsal’a Giden Yol: Dinler Tarihi’nde Bir Metodolojik Yaklaşım Veya Bir Bilim Olarak Din Fenomenolojisi ss.73-120
The Way To The Sacred: The Phenomenology Of Religion Either As A Methodological Approach In The History Of Religions Or As The Independent Discipline

Özet | Abstract | Tam Metin

Yunus MACİT  
Kasten Oruç Bozmanın Cezası İle İlgili Rivayetlerin Tahlili ss.121-157
An Analysis Of The Narrations About The Penalty For The Breaking Of Fasting Delabaretedly

Özet | Abstract | Tam Metin

Kemal YILDIZ  
Din Adına Konuşmanın Fıkıh-Tefakkuh Açısından Değerlendirilmesi ss.159-178
The Evaluatıon Of Talkıng About Relıgıon In The Name Of It In The Context Of Fıqh-Tafaqquh

Özet | Abstract | Tam Metin

Halil APAYDIN  
Aşık Veysel Şatıroğlu’nda Dini Tecrübe ss.179-191
The Religious Experience In The Poetries Of Aşik Veysel Şatiroğlu

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer MENEKSE  
İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı: Mâverdi Ve Nizâmülmülk Örneği ss.193-211
State Understanding In The History Of Islamic Thought: Maverdi And Nizamülmülk Examples

Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir PAKSOY  
Hadis Metodolojisinde İdrâc Ve Müdrec Hadisler II ss.213-230
Idraj And Mudraj (Interpolatıon) In The Methodology Of Hadıth II

Özet | Abstract | Tam Metin

Hulusi ARSLAN Ruhi ABAT  
Misyonerlerin Allah İnancına Yönelik Yaydıkları İddialar ss.231-261
The Arguments Mıssıonarıes Set Agaınst Belıef In Allah

Özet | Abstract | Tam Metin

Çeviren: Musa Kazım ARICAN  
Yalnız Aklın Sınırları İçerisinde Din: Parerga, Vahiy Ve İnayet ss.263-286
Relıgıon Within The Limits Of Religion Alone: The Parerga, Revelation, And Grace

Özet | Abstract | Tam Metin

Etan KOHLBERG Çeviren: Cemil HAKYEMEZ  
İmamiyye’den İsnaaşeriyye’ye ss.287-301
From Imamiyye to Ithna-‘Asharıyya

Özet | Abstract | Tam Metin

John G. GAGER Çeviren: Süleyman TURAN  
Pavlus’un Zıtlıkları ve Bu Zıtlıklar Giderilebilir mi?• ss.303-313


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri