ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(5.cilt) 2 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2005

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNaci KULA  
Küreselleşme, Ruh Sağlığı ve Din ss.7-30
Globalization, Mental Health and Religion

Özet | Abstract | Tam Metin

İshak ÖZGEL  
Büyük Selçuklular Döneminde Tefsir İlmî Ve Müfessirler ss.31-51
The Science Of Tafsir And Mufassirs In The Period Of Great Seljuqs

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet Şirin ÇIKAR  
Arap Dilbilim Çalışmalarında “Had/Tanım” Terimi Ve Er-Rummânî’nin “El-Hudud” Adlı Eseri ss.53-69
The Term Of Had/Definition In Arabic Linguistic Thinking And Ar-Rummani’s “Al-Hudud”

Özet | Abstract | Tam Metin

Yaşar KURT  
Kur’ân’da Fıtrat Kavramı ss.71-104
The Concept Of “Fitrah” In Koran

Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir PAKSOY  
Hadis Metodolojisinde İdrâc Ve Müdrec Hadisler -I- ss.105-124
Idraj And Mudraj (Interpolation) İn The Methodology Of Hadith

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet DALKILIÇ  
Sembolik Anlatımın Siyasal Bir Araç Olarak İşlevselleşmesi ve Bâtınî Mezheplerde Gizli Dil ss.125-142
Functionality Of Symbolic Expressıon As a Political Tool Mysterious Language In The Sects Of Batiniya

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer MÜFTÜOĞLU  
Güven Ortamının Bir Toplum İçin Önemi Ve Bunu Engelleyen Faktörler ss.143-159
The Importance Of Trust For A Socıety And Factors Impedıng Trust In Socıety

Özet | Abstract | Tam Metin

Cenksu ÜÇER  
Geleneksel Alevîlikte İbadet Hayatı Ve Alevîlerin Temel İslâmî İbadetlere Yaklaşımları ss.161-189
The Prayer/Religious Life In The Traditional Alawism(Alawiyyun) And Their Approaches To The Basic Islamic Prayers

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet GÜNAYDIN  
Din Bilgini Mustafa Cansız’ın (1895/1975) Hayatı Ve Görüşleri ss.191-214


Özet | Abstract | Tam Metin

Soner GÜNDÜZÖZ  
Arapçada Kültür-Dil İlişkisi: Arapça’nın Yapılanması Ve Algılanmasında Etkili Öğeler ss.215-229
The Connectıon Between The Culture And The Arabic Language: Effectual Elements On Perception And Construction Of The Arabic Language

Özet | Abstract | Tam Metin

M. Nazım ŞIRAZ  
Hadislere Güveni Teyit Etme Noktasında Hadis Alma Usûllerinden Sema Ve Kıraat Yolları ss.231-258
On The Point Of Confirmation Reliance To Traditions From Methods To Receive Traditions The Methods Semâ’ And Kıraeh

Özet | Abstract | Tam Metin

Yusuf el-KARDAVÎ Çeviren: Osman GÜNER  
İrtidat Sorunu: Yaşanan Sosyal Değişimler Ve Tehdit Boyutu ss.259-273


Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed Haşim KEMALİ Çeviren: Tevhid AYENGİN  
İçtihat Ya da Re’y ss.275-304


Özet | Abstract | Tam Metin

René WELLEK Çeviren: Sıddık YÜKSEL  
Edebiyat Tarihinde Realizm Kavramı ss.305-328
The Concept of Realism in Literary Scholarship

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri