ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(5.cilt) 4 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2005

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEjder OKUMUŞ  
Geleneksel Siyasal Kimliğin Çözülmesinde Tanzimat (1839-1856) ss.9-36
Tanzimat’s Role In The Erosion Of The Traditional Ottoman Political Identity (1839-1856)

Özet | Abstract | Tam Metin

Kenan AYAR  
Mâlik B. El-Hâris El-Eşter’in İlk Dönem Siyasi Hadiselerdeki Rolü ss.37-93
The Role Of Mâlik B. Al-Hârith Al-Ashtar In The Politic Events Of The Early Islamic Period

Özet | Abstract | Tam Metin

Yunus MACİT  
Savaş Kuralları Açısından Hz. Peygamber’in Sünnetinde Doğal Ve Fizikî Yapının Masuniyeti ss.95-110
The Environmental And Physical Protection In The Prophetic Sunnah In The Context Of The War Rules

Özet | Abstract | Tam Metin

Üzeyir OK  
Bir Aktivite Sistemi Olarak “İnanç”: İnanç Gelişimine Sosyo-Kültürel Bir Yaklaşım* ss.111-134


Özet | Abstract | Tam Metin

Yaşar KURT  
Kıraat ve İmamet ss.137-165
Qıraah And Imamah

Özet | Abstract | Tam Metin

Yunus MACİT  
Beden Temizliği İçin Yapılmış Mekânlar İle İlgili Hadislerin Tenkid Ve Tahlili ss.167-207
The Critic And Analysis Of The Hadiths Dealing With The Places Built For The Bodily Cleansing

Özet | Abstract | Tam Metin

Cüneyt EREN  
El-Vad'u fi'l-Hadîs ve Eseruhu fi't-Tefâsîr ss.209-221


Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet Akif ÖZDOĞAN  
Arap Dili Ve Edebiyatı Kaynaklarında Hz. Peygamber’in Dil Ve Edebiyattaki Yerine Bir Bakış ss.223-242
An Introduction To Prophet’s Place In The Language And Literature In The Arabic Language And Literature Sources .

Özet | Abstract | Tam Metin

David M. WULFF Çeviren: M. Doğan KARACOŞKUN  
Hümanistik İnancın Umudu: Erich Fromm ss.243-253


Özet | Abstract | Tam Metin

Issa J. BOULLATA Çeviren: İbrahim H. KARSLI  
Kur’ân’ın Belağat Açısından Tefsiri: İ’câz Ve İlgili KonulaR ss.225-274
The Rhetorical Interpretation Of The Qur’ân: I’jâz, And Related Topics

Özet | Abstract | Tam Metin

Sydney SHOEMAKER Çeviren: Aliye ÇINAR  
Bellek ss.275-296


Özet | Abstract | Tam Metin

Mark HITCHCOCK Çeviren: Süleyman TURAN  
Hırıstiyanlıkta Ölümden Sonraki Hayat ss.297-314
Answers to Question About Life After Death

Özet | Abstract | Tam Metin

John F. HEALEY Çeviren: Mehmet Sait TOPRAK  
Süryanca Elyazısının Erken Tarihi ss.315-329
The Early History Of The Syriac Script: A Reassessment

Özet | Abstract | Tam Metin

M. Doğan KARACOŞKUN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sufizm Ve Psikoloji” Adlı Kitap Üzerine ss.331-334


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri