ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(6.Cilt) 2 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2006

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBurhanettin TATAR  
An Evaluation Of Islamic Approach Toward Non-Muslims In Our Globalized World ss.9-15
An Evaluation Of Islamic Approach Toward Non-Muslims In Our Globalized World

Özet | Abstract | Tam Metin

Ejder OKUMUŞ  
Gösterişçi Dindarlık ss.17-35
Hypocritical Religiosity

Özet | Abstract | Tam Metin

Saffet Sancaklı  
Hz. Peygamber’in Engellilere Karşı Bakış Açısının Tesbiti ss.37-72
Determination of the Prophte’s Point of View of Handicappeds

Özet | Abstract | Tam Metin

Naci KULA  
İstenmedik Ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Moral Ve Manevî Desteğin Önemi (Deprem Ve Bedensel Engellilik Örneği) ss.73-94
Moral and Spirtual Support to İndividuals Faced with Unexpected and Undesirable Events.

Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir POLATER  
Abdullah Yusuf Ali’ye Göre Kur’ân’daki Zü’l-Karneyn Kıssası ss.95-121
Abdullah Yusuf Alı’s Interpretatıon Of The Qur’anıc Tale Of Zul-Qarnain

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer Pakiş  
Kur’ân Kıssalarındaki Kapalılıkların Giderilmesi Meselesi ss.123-148
The Problem Of Removing The Obscures in Quranic Episodes

Özet | Abstract | Tam Metin

Veli KAYHAN  
Kur’an’a Göre İsraf Ve İktisat ss.149-195


Özet | Abstract | Tam Metin

Ramazan ALTINAY  
Erken İslâm Toplumunda Zenginler Ve Fakirler ss.197-222
The Rich And The Poor In Early Islamıc Society

Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet F. SİNANOĞLU  
Busbecq’in Türk Mektupları Üzerine Toplumbilim Açısından Değerlendirmeler ss.223-232
A Sociological Assesment of Busbecq’s Turkısh Letter

Özet | Abstract | Tam Metin

Salih ÖZER  
Hadislerin Anlaşılmasında Bir Yöntem Olarak Retorik Analiz: Vadettikleri Ve Sınırlılıkları ss.233-258
Rhetorical Analysis as a Method for the Understanding of the Hadith Matns: Its Promises and Limitations

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed Selim Avvâ Çeviren: İshak Emin AKTEPE  
Sünnetin İslâm Hukukuna Etkisi ss.259-280


Özet | Abstract | Tam Metin

Yavuz ÜNAL  
Cumhuriyet Döneminde Hadis Usulü ya da Usul Tarihçiliği Üzerine ss.281-302


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri