ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(6.Cilt) 4 Sayı



Editör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2006

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



İbrahim Hakkı AYDIN  
Bir Felsefî Metafor “Yolda Olmak” ss.9-22
A Philosophic Methaphor “To be on the Way”

Özet | Abstract | Tam Metin

İsrafil BALCI  
Mürtedlerin Yakılarak Öldürüldüğüne Dair Rivayetlerin Tahlili ss.23-47
The Critique of the Narrations on the Burning Alive of Apostates

Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer Faruk YAVUZ  
Gazâlî'de Esmâ-i Hüsnâ Yorumu ss.49-95
Commentary of God's Names (Esmâ-i Hüsnâ) In Gazâlî

Özet | Abstract | Tam Metin

Galip YAVUZ  
Akıl Ve Yan Anlam İlişkisi Açısından Mecazî Anlatım ss.97-113


Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet KUBAT  
Hâricîliğin Doğuşunda Münâfıkların Rolü ss.115-151
The Role Of Hypocrites in The Making Of Kharijities

Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin KAHRAMAN  
İbn Meymûn’un Düşüncesinde Aklın Sınırları Ve Din – Felsefe İlişkisi ss.153-173
The Limits of Reason and Relationship Between Religion and Philosophy in the Thought of Maimonides

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan AYIK  
Düşüncenin Karanlık Noktaları ss.175-193


Özet | Abstract | Tam Metin

Özcan TAŞCI  
Kant'ın Vernunft (Akıl) Ve Verstand (Zihin) Arasında Yaptığı Ayırımın Kelam'daki İzlerine Dair Bir Araştırma ss.195-216


Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet F. SİNANOĞLU  
Günümüz Türkiye’si Genç Nüfusta Toplumsal Değişim, Bütünleşme Ve Din İlişkisi -Elbistan Örneği ss.217-264
Social Changes, Completion And Religion Relations Among The Young Population İn Today’s Türkey, For Example Elbistan

Özet | Abstract | Tam Metin

İlyas Canikli  
Siyasî Kültürde Saltanata Dayanak Kabul Edilen Riva-yet Üzerine Bir Değerlendirme ss.265-295
A Consideration On The Narration Regarded as a Basis For Sultanate In Political Culture

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa ŞENGÜN  
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Ahlaki Düşünce Ve Yargıları -Samsun İli Örneği ss.297-316
The Moral Thinking And Judgment Of The 11th Grade Of High School Students (Sample Of Samsun)

Özet | Abstract | Tam Metin

Rudolf BULTMANN Çeviren: Cengiz BATUK  
Yeni Ahit Ve Mitoloji* Yeni Ahit’in Mesajındaki Mitolojik Unsurlar Ve Onların Yeniden Yorumlanması Problemi ss.317-361


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   



Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri