ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(7.Cilt) 3 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2007

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKadir POLATER  
Kur’ân ve Kitâbı Mukaddes’e Göre Yûsuf Kıssası ss.9-50
Joseph’s Story According The Qur’an and The Bible

Özet | Abstract | Tam Metin

Cüneyt EREN  
Kur'an Meâllerinde Nahiv Algılamalarından Kaynaklanan Hatalar (Kehf Sûresi 38. Ayeti Bağlamında ss.51-67


Özet | Abstract | Tam Metin

Kadir GÜRLER  
İçtihat Ve Taklit Tartışmaları Bağlamında Sened Açısından Hadislerin Sıhhati Meselesi -el-Emîr es-San’ânî’nin İrşâdu’n-Nukkâd ilâ Teysîri’l-İctihâd’ı Özelinde- ss.68-94
In the Context of discussions Idjtihad and Taqlid The Problem of Correctness of Hadith with the point of Sanad -Considering with work of Irşâdu’n-Nukkâd ilâ Teysîri’l-İctihâd written by el-Emîr es-San’ânî-

Özet | Abstract | Tam Metin

Kaşif Hamdi OKUR  
İslam Hukukunda Miras Engeli Olarak Müslüman Ve Gayrimüslim Arasındaki Din Ayrılığı ss.95-120


Özet | Abstract | Tam Metin

Şaban ÖZ  
Tarih Felsefesi Bağlamında Şiî Tarih Yorumunun Karakteristik Özellikleri ss.121-142
The Characteristic Features Of Shııte History Commentary In The Context Of History Phılosophy

Özet | Abstract | Tam Metin

Mahmut DEMİR  
Tarihsel Bağlamından Koparılmış Bir Hadis: -“O’nu Azgın Bir Topluluk Öldürecek…” Rivâyeti Üzerine Bir İnceleme- ss.143-164


Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed HAMÎDULLAH Çeviren: Bahattin DARTMA  
Kur’ân-I Kerîm İle Diğer Semâvî Kitapların/Sayfaların Karşılaştırmalı Kısa Bir Tarihi• ss.165-174


Özet | Abstract | Tam Metin

Rudolf BULTMANN Çeviren: Cengiz BATUK  
Mitolojik Eskatolojinin Yorumu ss.175-184
The Interpretation of Mythological Eschatology

Özet | Abstract | Tam Metin

Çeviren: Zafer KIZIKLI  
Yabancılara Arapça Öğretiminde Dilsel Problemlerin Çözümü İçin Bilimsel Araçlar ss.185-210
The Scıentıfıc Means For The Solutıons Of The Lınguıstıc Problems In Teachıng Of Arabıc As A Foreıgn Language

Özet | Abstract | Tam Metin

Şevkî DAYF Çeviren: Ali BULUT  
Nahvin Kolaylaştırılması ss.211-229


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri