ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(7.cilt) 1 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2007

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBünyamin ERUL  
Hz. Peygamber’in Bize Bıraktığı Miras "Kitab ve Sünnet" Bırakıldığını İfade Eden Rivayetlerin Tedkiki ss.9-34
The Heritage The Prophet Left For Us “A Study Of The Reports Expressing "Book And Sunna" Are Left As Heritage”

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet AZİMLİ  
Hulefa-i Raşidin Dönemi Halife Seçimleri ss.35-59
The Elections Of Hulafa Rashidin Period

Özet | Abstract | Tam Metin

Saffet Sancaklı  
İbn Battâl (ö. 449/1057) Ve Buhârî Serhi ss.61-94
Ibn Battal ( A.H. 449/ 1057) And His Book Of Commentary

Özet | Abstract | Tam Metin

Hakan GÜNDOĞDU  
Varoluşcu Felsefelerdeki Bazı Özellikler ss.95-132
Some Common Properties of Existentialist Philosophies

Özet | Abstract | Tam Metin

Resul ÖZTÜRK  
İslam Öncesi Arap Toplumunun Tanrı Tasavvuru Ve Bu Tasavvurun İslam’ın Tanrı Tasavvuruna Etkisi Sorunu ss.133-158
The Imaging of God in Pre-Islam Arabic Society and The Problem of The Effect of This Imaging To The Islam’s Imaging of God

Özet | Abstract | Tam Metin

Osman GÜRBÜZ  
Bizans ve Sasanilerdeki Dini Baskıların İlk Dönem İslam Fetihlerine Etkisi ss.159-178
The Effects of Religious Oppressions in Byzantine and Iran On The Early Islamic Conquests

Özet | Abstract | Tam Metin

Meheddin İSPİR  
Mevlana'da insan ve Aşik ss.179-186
Humanity and Love in Mevlana

Özet | Abstract | Tam Metin

Şaban ÖZ  
Şii ve sünnî tarih yorumu açısından Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’e Bey’ati Meselesi ss.187-200


Özet | Abstract | Tam Metin

Yusuf el-Karadâvî Çeviren: İshak Emin Aktepe  
Sünnet ve İslam Hukuku I ss.201-246


Özet | Abstract | Tam Metin

Rene Wellek Çeviren: Sıddık Yüksel  
Mukayeseli Edebiyat Krizi ss.247-258
The Crisis of Comparative Literature

Özet | Abstract | Tam Metin

Paul F. Knitter Çeviren: Emir Kuşçu  
Özgürlükçü Bir Dinler Teolojisine Doğru ss.25-59
Toward a Liberation Theology of Religions

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri