ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(7.cilt) 4 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2007

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKenan AYAR  
Dört Halife Dönemi Siyasetinde Ebû Mûsâ el-Eş‘arî ss.9-80
Ebû Mûsâ El-Eş‘Arî In The Political Period Of Rightly Guided Caliphes

Özet | Abstract | Tam Metin

Kenan AYAR  
Hz. Muhammed’in Çocuklarıyla İlişkileri ss.81-124
The Relationship of the Prophet Muhammad with His Children

Özet | Abstract | Tam Metin

Fethi Kerim KAZANÇ  
İslâm Kelâmında İnsan Fiilleri Bağlamında Kader Anlayışı ss.125-212
The Conception of Predestination within context of Human Acts in Muslim Theology

Özet | Abstract | Tam Metin

Kaşif Hamdi OKUR  
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Kıyâs Ve İstihsâna Yaklaşımı ss.213-246
The Approach Of Muhyiddin Ibnu’l Arabi To Qiyas And Istihsan

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali BULUT  
Abdulhamîd El-Kâtib’in Risâlelerinde İktibas Sanatı “Tâat Risâlesi” Örneği ss.247-268
The Art of Quotation in the Pamphlets of Abd al-Hamid: The Example of the Obedience Pamphlet

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali BULUT  
Ali Câmi Efendi’nin El-Murtecâ Alâ Kasîdeti Durr-İ Musaffâ Adlı Eseri ss.269-312


Özet | Abstract | Tam Metin

Yusuf DOĞAN  
Arap Belagatında El-Leff Ve’n-Neşr Sanatı Ve Kur’an’daki Bazı Ayetler Üzerine Bir İnceleme ss.313-340


Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman KOÇAK  
Kur’an Deyimlerinde Teşbihin Temel Özellikleri ss.341-370
Basic Charactistics Of Comparison in The Idioms Of Quran

Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin AKGÜN  
İbnü'l-Kattân’ın Hayatı Ve Hadis Metodolojisi ss.371-412
Ibn Al-Qattân And Hıs Work Bayanul Wahm Vel Iham

Özet | Abstract | Tam Metin

Lütfen Seçiniz Mustafa Kılıç  
Haçlıların Dimyat Muhasaraları Ve Eyyûbîlerin Mücadeleleri ss.413-444
The Sieges Of Dimyat By Crusaders And The Defenses By Ayyubids

Özet | Abstract | Tam Metin

Zafer KIZIKLI  
Babanzâde Ahmed Naim’in Arapça Öğretimine Dair Bir Makalesi ss.445-462
An Article Written by Babanzada Ahmad Na‘im on Teaching of Arabic Language

Özet | Abstract | Tam Metin

Charles J. Adams Çeviren: Ömer Başkan  
Ebu’l-ALâ Mevdûdî’nin Tefhîm’ü’l-Kurân’ı ss.463-482
Abû’l-A‘lâ Mawdûdî’s Tafîm al-Qur’ân

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammad Abdul Jabbar BEG Çeviren: Celal EMANET  
İslam Tarihi Öğretimindeki Problemler ss.483-500


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri