ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(8.cilt) 1 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEjder OKUMUŞ  
Marifetnâme’de Beden ss.9-44
Body in Marıfetnâme

Özet | Abstract | Tam Metin

Kenan AYAR  
Hâricîlerin Hz. Ali’den Ayrılış Süreci ss.45-88
The Revoltıng Process Of Khârıjıtes From The Calıph Alı

Özet | Abstract | Tam Metin

Murtaza KÖSE  
Mukayeseli Hukukta Yetkisiz Temsil ss.89-100
Unauthorized Agency İn Islamic Law

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdurrahman KASAPOGLU  
Hz. Mûsâ Kıssasında Korku Fenomeni ss.101-152
Fear Phenomena In Moses Story

Özet | Abstract | Tam Metin

Zafer ERGİNLİ  
Temel Tasavvuf Klasiklerinde Hâl Kavramına Toplu Bir Bakış ss.153-198
An Overvıew On The Concept Of Hâl In The Maın Sufı Classıcal Books

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa KILIÇ  
Fâtımî Halifesi El-Hâkim’e Karşı Ebû Rekve İsyanı Ve Ab-basî-Fâtımî Rekabetinin Bir Örneği Olarak Dâru’l-Hikme ss.199-220
The Rebellion By Ebu Rekve To El-Hâkim, The Fatımi Caliph, And Dâru'l-Hikme As A Figure Of Competition Between Abbasids And Fatımids

Özet | Abstract | Tam Metin

Emir KUŞCU  
İsa Mesih’in Tarihselliği Sorunu Mitolojiden Arındırma Me-selesi Bağlamında ss.121-256
The Problem Of Historicity Of Jesus Christ-In The Context Of The Problem Of The Demythologization

Özet | Abstract | Tam Metin

H. Hüsnü KOYUNOĞLU  
Para Vakıfları: Muhasebe Defterlerine Göre 17. Yüz-yıl İstanbul Uygulaması ss.253-304
Cash Waqfs: The Istanbul Practice İn 17th Century According To Accounting Books

Özet | Abstract | Tam Metin

Salih ÖZER  
Hadis Metninin Anlaşılmasında Diğer Metinlere Referans-ların Önemi Ya Da Hadiste Metinlerarasılık Ve Metinlerarası Okuma ss.305-350
Importance Of References To Other Texts For Understanding Of Hadith Matns Or; Intertextuality And Intertextual Reading İn Hadith

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet KUBAT  
Kadere Dair İki Risâle(Abdülmelik B. Mervân'ın Ha-san El-Basrî'ye Gönderdiği Mektup Ve Hasan El-Basrî'nin Abdülmelik B. Mervân'a Gönderdiği (Cevabî) Mektup) ss.351-374
Two Epistles On Predestination (Qadar)

Özet | Abstract | Tam Metin

Gânim Kadûrî el-Hamd Çeviren: Ali BULUT  
Nahiv Eserlerinin Te’lîfinde Takip Edilen Yöntemler ss.375-387


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri