ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(8.cilt) 2 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBahattin DARTMA  
Kur’ân Bağlamında Şeytanın İnsan Üzerinde Etkin Rol Oynama Yöntemi ss.9-26
Effective Role Playing Methods of The Evil On Mankind in The Qur’an

Özet | Abstract | Tam Metin

Yılmaz CAN Metin YILMAZ  
Müslümanların Fethedilen Topraklarda Mevcut Gayri İslam Mabetlere Yaklaşımı ss.27-52
Muslıms’ Attitude Toward Non-Islamic Temples in The Conquests

Özet | Abstract | Tam Metin

Hayati AYDİN  
Kur’an’da İrade-Azm ve Tevekkül ss.53-77
Will-Resolution and Absolute Reliance on God in the Qur’an

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali BULUT  
Arap Edebiyatında Berâat-İ İstihlâl Sanatı ss.77-88
The Art “Best Beginning” in the Arabic Literature

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali BULUT  
Nahiv Terimlerinin Ortaya Çıkış Süreci ss.89-104
The Process of Appearing of Arabic Grammar Terms

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali ÇOLAK  
Hadisler Işığında Hz. Peygamber’in Resim Ve Heylele Bakı-şı ss.105-120


Özet | Abstract | Tam Metin

Resul ÖZTÜRK  
İslam Öncesi Arap Toplumunun Tanrı Tasavvuru ve Bu Tasavvurun İslam’ın Tanrı Tasavvuruna Etkisi Soru-nu ss.121-146
The Imaging of God in Pre-Islam Arabic Society and The Problem of The Effect of This Imaging To The Islam’s Imaging of God

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdulvahid SEZEN İlker YENEN  
Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Lisansüstü Tez-ler (1963–2008) Üzerine Bibliyoğrafik Bir Çalışma ss.147-178
A Study on Bibliography of Theses and Dissertations Submitted in The Psychology of Religion in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin

Miklós MARÓTH Çeviren: Zafer KIZIKLI  
Macaristan’da Arap Dili Araştırmalarının Tarihi ss.179-190
The Hıstory Of Arabıc Studıes In Hungary

Özet | Abstract | Tam Metin

Massimo Campanini Çeviren: Abdurrahman ATEŞ  
Kur'an ve Bilim: Hermeneutik Bir Yaklaşım ss.191-210


Özet | Abstract | Tam Metin

Charles G. Häberl Çeviren: Mehmet Sait TOPRAK  
Aramî Dillerin Kadîm İran Betiklerine Bağlı Kökleri: Manden El Yazısının Kökeni ss.211-230
Iranian Scripts for Aramaic Languages: The Origin of the Mandaic Script

Özet | Abstract | Tam Metin

Andrew Reisner Çeviren: Süleyman Aydın  
İnançla İlgili Yararcı ve Kanıtsal Nedenleri Tartma ss.231-249


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri