ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(8.cilt) 3 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYılmaz CAN  
Minberin Cami Mimarisine Katılımı ss.9-30
The Participation Of Minbar Into The Mosque Architecture

Özet | Abstract | Tam Metin

Ejder OKUMUŞ  
Olağanüstü Zamanlarda Din Hizmetleri –Diyarbakır Örneği- ss.31-54
Religious Services In Extraordinary Times.

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet AZİMLİ  
Abbasiler Dönemi Muhammed En-Nefsu’z-Zekiyye ve Kardeşi İbrahim’in İsyanıA ss.55-74
Muhammad An-Nafsu’z-Zakiyye And His Brother Ibrahim’s Rebellion

Özet | Abstract | Tam Metin

Harun Reşit DEMİREL  
Müstakimzâde’nin “Bi Nukât Hadis-İ Erbain” İsimli Risalesinde Yer Alan Hadislerin Tetkiki ss.75-96
A Study On The Hadiths Of Mustakimzâde’s Booklet Titled “Binukât Hadith Arbaîn / Undotted Fourty Prophetic Words”

Özet | Abstract | Tam Metin

Durmuş TATLILIOĞLU  
Dinî Cemaatlerin ve Tarikatların Fonksiyonel Analizi ss.97-126


Özet | Abstract | Tam Metin

Ömer BAŞKAN  
Halkı İrşâd Çabasının Tefsire Yansımış Biçimi: Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân’ı ve Tefsir Yöntemine Dair Bir Değerlendirme ss.127-144
The Manner that Reflected to Tafsir of Endeavor of Teaching The Right Way to The People: Bursevî’s Tafsir and an Evaluation Relating to His Method

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet Süheyl ÜNAL  
Peter L. Berger’e Göre Dinî Tecrübenin Günümüz Dindarı İçin Anlamı: Sosyolojik Bir Bakış Açısı ss.145-158
The Meaning of the Religious Experience for Today’s Believer According to Peter L. Berger: A Sociological Perspective

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdurrahman OKUYAN  
Tarihî Belgeler Işığında Diğer İnanç Toplumlarıyla Birlikte Yaşamaya Dair Bazı Tarihsel Kanıtlar ss.159-172
Some Historical Evidens About Living Together With Other Societies Of Belief In Light Of Historical Document

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali ÇOLAK  
Ükkâşe B. Mihsan El-Esedî ve Ökkeşiye Türbesi ss.173-182
Ükkâşe b. Mihsan el-Esedî and Ökkesiye turbe (tomb)

Özet | Abstract | Tam Metin

Yusuf DOĞAN  
Arap Gramerinde İlk Yenilikçilik Hareketleri ve Etkileri ss.183-214


Özet | Abstract | Tam Metin

Yakup KESKİN  
Ehl-İ Beyt Adına Yürütülen Siyasî Hareketlerin Genel Karakteristiği Bağlamında Abbâsî Yönetiminde İmamların Varlık Mücadeleleri ss.215-
Power Struggle Among Imams During The Abbasid Period Studied In Terms Of The General Characterıstıc Of The Polıtıcal Actıns Carrıed Out In The Name Of Ahlu 'L-Bayt

Özet | Abstract | Tam Metin

Abdullah b. Süleyman el-Menî Çeviren: İshak Emin AKTEPE  
Borcunu Ödemeyene Verilecek Ceza ss.243-278


Özet | Abstract | Tam Metin

Mahmûd er-RABDÂVÎ Çeviren: Zafer KIZIKLI  
Tarih Boyunca Kur’ân Tercümelerinin Amaçları ve Çeşitleri ss.279-290
The Aims Of The Koran’s Translations And Their Kinds Throughout The History

Özet | Abstract | Tam Metin

Bahar DAVARY Çeviren: Fatma SAYIN  
Seküler Çağda Geleneğin Yenden Hayata Gelişi: Örtü Sorunu ss.291-312
Re-appropriation of Tradition in a Secular Age: The Question of the Veil

Özet | Abstract | Tam Metin

Salih KESGİN  
18-23 Ağustos 2008’de İstanbul’da Yapılan “Tarihte ve Günümüzde Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü” Konulu Kuran ve Tefsir Akademisi’nden Genel İzlenimler ss.313-329


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri