ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(8.cilt) 4 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBahattin DARTMA  
Tefsir İlminin Kadîm Bir Problemine Yeni Bir Çözüm Önerisi ss.9-24
A New View Of Solution To The Old Problem Of Commentary Science

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet AZİMLİ  
Şakku’l-Kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller ss.25-40
Some Analysis In The Frame Şakku’l-Kamer’s Event

Özet | Abstract | Tam Metin

Osman SAHİN  
İstihsan Yönteminin Aklî Gerekçeleri ve Bazı Uygulama Şekilleri ss.41-74
The Mental Reasons of the Method of Istihsan and Some Application Forms

Özet | Abstract | Tam Metin

Metin YILMAZ  
İtaatkar Toplum Oluşturma Aracı Olarak İşkence (Emevî Örneği) ss.75-114
As a Means of Forming an Obedient Society: Torture (The Case of Umayyad)

Özet | Abstract | Tam Metin

Bekir Zakir ÇOBAN  
Bizans İkonoklazmının Nedenleri ve İslam Etkisi Tartışması ss.115-157
Origins Of Byzantine Iconoclasm And The Debate On Islamic Influence

Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman GEZER  
Metin-Yorum İlişkisi Çerçevesinde [13] Ra’d Suresinin 41. Ayeti ss.145-157


Özet | Abstract | Tam Metin

İsmail HANOĞLU  
İbn Sînâ Düşüncesinde İrfânî Kişilik Tasavvuru: Sabit Tabiatın Sabitlenmez Özü ve Yorumun Asliyyeti ss.161-170
The Mystical Personality İdea in The Thought of İbn Sînâ: The Unstable Essence of Stable Nature and The Essentiality of Comment

Özet | Abstract | Tam Metin

Aytekin ÖZEL  
Kıyas Sözcüğünün Semantik Analizi ss.171-181
The Semantic Analysis of the Word al-Kıyas

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa ÖNDER  
Medya Kıskacındaki Çocuklar ss.183-190


Özet | Abstract | Tam Metin

Dr. Nurdeen DEURASEH Çeviren: Abdullah ÇOLAK  
İslâm Hukuku Alkollü İçkinin Tedavi Amaçlı Kullanılmasına Müsaade Etmiş Midir? ss.191-206
Is Imbiding al-Hamr (Intoxicating Drink) for Medical Purposes Permissible by Islamic?”

Özet | Abstract | Tam Metin

Prof. Dr. Yûsuf el-Karadâvî Çeviren: İshak Emin Aktepe  
Sünnet Ve İslam Hukuku II ss.207-252


Özet | Abstract | Tam Metin

Noor MOHAMMAD Çeviren: Celal EMANET  
Cihat Öğretisi ss.253-271


Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri