ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(9.cilt) 1 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2009

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEjder OKUMUŞ  
Sokak Çocukları”nın Sosyolojisi -Diyarbakır Örneği- ss.9-37
The Socıology Of Street Children –The Sample Of Diyarbakır-

Özet | Abstract | Tam Metin

M. Doğan KARACOŞKUN  
Beggary As A Means Of Emotional Exploitation: A Qualitative Inquiry Into The Beggary In Sivas ss.39-49
Beggary As A Means Of Emotional Exploitation: A Qualitative Inquiry Into The Beggary In Sivas

Özet | Abstract | Tam Metin

İbrahim YILMAZ  
Kültürel Zenginlik Bakımından Mardin ss.51-70


Özet | Abstract | Tam Metin

Cengiz BATUK  
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmalarının Tarihsel Seyri ss.70-97
Historical Course of Studies of the History of Religions in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin

Durmuş TATLILIOĞLU  
Tasavvuf ve Tarikatlara Sosyolojik Bir Bakış ss.99-128


Özet | Abstract | Tam Metin

Ali Cüneyt EREN  
Arapça Alfabetik Sözlüklerin Tanıtımı ss.129-151
Introduction to Arabic Alphabetical Dictionaries

Özet | Abstract | Tam Metin

Ahmet ALBAYRAK  
Din Görevlilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri (Giresun Yöresi Örneği) ss.153-185
The Levels of Mystical Experience of the Officials of Religion in Turkey (The Sample of the Region of Giresun)

Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman KOÇAK  
Kur’ân’da Mesellerle Anlatımın Eğitim Açısından Değeri ss.187-215
“Expression with the proverbs in the Qur’an is in terms of educational value”

Özet | Abstract | Tam Metin

Ramazan ÖZMEN  
el-Buhârî’nin Haber-i Vâhid Savunusunda Kullandığı Âyetler Üzerine Bir İnceleme ss.217-251
A Study On Quranic Verses Which Were Mentioned By Al-Bukhari In His Defence Of Al-Khabar Al-Vâhid

Özet | Abstract | Tam Metin

Nevzat AYDIN  
H.II. Asırdaki "Sünnetin Neliği" Sorunu Bağlamında İmam Evzâî'nin Hadis ve Sünnet Anlayışı* ss.253-286


Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet GÜNAYDIN  
Din Kültürü Ve Ahlâk Öğretiminin İlköğretim ve Liselerde Zorunlu Ders Olmasına Prof.Dr. Hüseyin Atay’ın Katkıları ss.287-305


Özet | Abstract | Tam Metin

Lütfullah YAVUZ  
Ebu Tâlib b. Abdilmuttalib'in "Kaside-i Şi'biyye’si Üzerine ss.305-326
About “Qaseeda Al-Shi‘Biyye” The Poetry Of Abu Taaleb B. Abdulmuttalib

Özet | Abstract | Tam Metin

Nurettin GEMİCİ  
İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Tarihçilerle Tartışmaları ss.327-242
The Debates of İbnülemin Mahmud Kemal İnal with Historians

Özet | Abstract | Tam Metin

Alessandro CATASTINI Çeviren: Mehmet Sait TOPRAK  
Aramca Epigrafi Üzerine Mülâhazalar* ss.345-349


Özet | Abstract | Tam Metin

Margaret M. POLOMA Çeviren: Mehmet Süheyl ÜNAL  
Dinî Tecrübenin Sosyolojik Bağlamı ss.351
The Sociological Context Of Religıous Experience

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri