ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(9.cilt) 3 SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2009

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli AKDOĞAN  
Sosyal Gelişmenin İki Dinamiği: Bilim Ve Ahlak ss.11-44
Two Dynamic Of Social Improvement: Science and Ethics

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali AYTEN Ali KÖSE  
Bâtıl İnanç ve Davranışlar Üzerine Psikososyolojik Bir Analiz ss.45-70
A Psycho-Sociological Analysis of Superstitious Beliefs and Rituals

Özet | Abstract | Tam Metin

Müfit Selim SARUHAN  
İslam Felsefesi ve Problemleri Üzerine Bir Değerlendirme ss.70-86
A Consideration About Islamic Philosophy and Its Issues

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali Rıza AYDIN  
İnanma İhtiyacı ve Dinî Ritüellerin Psikolojik Değeri ss.87-100
The Need of Belief and Psychological Value of Religious Practices

Özet | Abstract | Tam Metin

Huriye MARTI  
Olumsuz Kadın Algısının Uydurma Rivayetlerdeki İzleri ss.101-116
Traces of Negative Perception of Woman in Fabricated Hadiths

Özet | Abstract | Tam Metin

Yakup ÇOŞTU  
Toplumsallaşma Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme ss.117-140
A Sociological Investigation on the Concept of Socialization

Özet | Abstract | Tam Metin

Nevzat AYDIN  
"Sünenü'l-Evzâî" Adlı Eser Bağlamında Evzâî'nin Rivayet Metodu Üzerine ss.141-172
On Awzai’s Method of Narration in the Context of “Sunan Al-Awzai”

Özet | Abstract | Tam Metin

Zülfikar GÜNGÖR  
Son Mesnevîhânlardan Tahirü’l-Mevlevî ve Mevlevîlik Hakkındaki Bazı Görüşleri ss.173-186
Tahir al-Mawlawi of the Last Mathnawi-Reciters and Some of His Views on

Özet | Abstract | Tam Metin

Eyüp NEFES  
Giresun’da Yeni Tespit Edilen Bir Ahşap Camii; Çaldağ Beldesi Melikli Mahallesi Tahtalı Camii ss.187-210
Newsly Discovered A Wooden Mosques in Giresun Tahtali Camii Gn Melikli Street At Çaldağ Town

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet DİLEK  
Hadislerde “Arazi Ve Mera Islahına” Yönelik Teşvikler ss.211-230
Recommendations About The Betterment Of Pasture In The Hadiths

Özet | Abstract | Tam Metin

C. Stephen EVANS Çeviren: Ferhat AKDEMİR  
Tanrı’nın Özel Fiilleri: Vahiyler ve Mucizeler* ss.231-252
The Special Acts Of God

Özet | Abstract | Tam Metin

Bernd RADTKE Çeviren: Huriye MARTI  
İctihad ve Neo-Sufizm ss.253-272
Ijtihãd and Neo-Sufism

Özet | Abstract | Tam Metin

Muhammed Abdus Settar Çeviren: F. Asiye Şenat KAZANCI  
Vucûhu’l-Kur’an: Tefsir Literatürünün Bir Branşı* ss.273-292
Wujûh Al-Qur’ân: A Branch Of Tafsir Literature

Özet | Abstract | Tam Metin

Takıyyuddîn Ali b. Abdilkâfî es-Süb Çeviren: İshak Emin AKTEPE  
İmam Şâfiî’nin “Hadis Sahihse Mezhebim Odur” ss.293-321
Interpration Of The Imam Safi’s Statement “ If Hadith Is Sound, Then My Religious Order Is This”

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ÖNEMLİ DUYURU

  Sayın yazarlarımız ve takipçilerimiz...

  01.06.2018 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler, DERGİPARK üzerinden kabul edilecektir. 

  Makalelerinizi lütfen http://dergipark.gov.tr/daad adresi üzerinden gönderiniz. 

  Ayrıca dergimize gönderilecek yayınların  kaynak kullanımında İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ esas alınacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

  İsnad atıf sistemi hakkında bilgi almak için bkz. www.isnadsistemi.org

  Dergimize göndereceğiniz yayınları, bu esaslara göre düzenlemenizi arzu eder, hayırlı çalışmalar dileriz.


  index

        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (18/2)  yayınlanmıştır... Hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

   Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri